Strona główna>Historia Krakowa
  HISTORIA KRAKOWA  Temat wymaga raczej napisania kilka tomów książki niż jednego artykułu. Tekst zawiera linki dla chcących zgłębic ten temat. Spróbujmy w punktach:

1) Badania archeologiczne mówią, że obszar dzisiejszego Krakowa był ciągle zamieszkiwany od conajmniej czterech tysięcy lat. Dokładne badania robione były w latach 50-tych XX wieku przy budowie Nowej Huty, w latach 90-tych przy okazji budowy autostrad oraz lokalnie w różnych częściach miasta.

2) O bardzo starej genezie miasta świadczą m. in. kopce Krakusa i Wandy, znaleziska w postaci płacideł siekieropodobnych na ul. Kanoniczej.

3)Kolebką tego, co dziś nazywamy Starym Miastem był Wawel. Wzgórze otoczone szeroko rozlewającą się Wisłą było bezpieczne.

4)Przy Wawelu od strony północnej powstawał Okół. Owe podgrodzie miało kształt łezki, węższą częścią zbliżającej się do Wawelu.

5) Po przyjęciu chrześcijaństwa powstawały kościoły: Katedra Wawelska, Rotunda Najświętszej Maryi Panny na Wawelu, św. Andrzeja, a także będące poza okołem - Skałka, św. Floriana, Najświętszego Salwatora. Świadczy to, że teren wokół miasta był także gęsto zaludniony.

6) Pierwsza połowa XIII wieku to przybycie dominikanów (1220) i franciszkanów (1237). Oba zakony zbudowały klasztory tuż za murami miasta od strony północnej.

7) Najazdy Mongołów - zniszczenie znacznej części miasta. Ślady po najeździe można zobaczyć w Muzeum Podziemia Rynku, a także w podaniach (legenda o hejnaliście, legenda o lajkoniku)

8) 5 czerwca 1256 - Bolesław Wstydliwy lokuje miasto na prawie niemieckim. Wykorzystuje puste połacie terenu spalonego przez Mongołów. Tak powstaje Rynek o boku 200x200 metrów (największy średniowieczny plac na świecie) oraz szachownicowy układ ulic wokół.

9) II poł. XIII wieku i wiek XIV - budowa i rozbudowa murów obronnych.

10) 1335 - lokacja Kazimierza w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.

11) 1366 - lokacja Florencji (Kleparza).

12) XV wiek - czasy względnego spokoju - wewnętrzny rozwój miasta, rozbudowa Akademii Krakowskiej (Uniwersytetu Jagiellońskiego), rozbudowa w stylu renesansowym.

13) Panowanie Wazów, przeniesienie stolicy do Warszawy, potop szwedzki - zniszczenie miasta.

14) XVII wiek odbudowa miasta w stylu barokowym.

15) Okres zaborów - 1784 - lokacja Podgórza.

16) 1910 - znaczne powiększenie miasta za prezydenta Juliusza Leo, przyłączenie okolicznych wsi.

17) 1915 - połączenie Krakowa z Podgórzem

18) II wojna światowa - holokaust, większość krakowskich żydów nie przeżyła wojny; stosunkowo niewielkie zniszczenia miasta.

19) 1949 - budowa Nowej Huty w pierwszych założeniach jako niezależne miasto

20) XX wiek - kształtowanie się miasta aż po stan dzisiejszy.


PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA