Strona główna >Zabytki Krakowa > Zwierzyniec > Kościół Najś. Salwatora
KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA Tradycja wiąże powstanie kościoła z osobą Piotra Włostowica ze Skrzynna, który w zadanej pokucie miał wybudować 7 kościołów i 7 klasztorów. Istotnie, pierwsza wzmianka pochodzi z 1148 roku, czyli z z czasów Piotra Włostowica, ale dzieje kościoła są starsze.

   Hipotezy, acz niepotwierdzone, datują pierwszą świątynie na X lub XI wiek, a pierwszy budynek miał być zbudowany na planie krzyża greckiego lub w postaci rotundy. Ta pierwsza świątynia byłą prawdopodobnie związana z kultem szerzonym przez śś. Cyryla i Metodego, czyli w obrządku wschodnim.

   Za bpa Gedki, czyli między 1166 a 1185 został on inkorporowany do pobliskiego klasztoru norbertanek, a po zniszczeniu klasztoru przez Tatarów w 1241 był użytkowany przez mnichów i mniszki norbertanki.

    W 1587 roku w czasie oblężenia Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana, kościół został poważnie uszkodzony. Odbudowany z wykorzystaniem starych murów, nabrał neogotyckiego charakteru. Ok. 1620 roku nowa świątynia została ukończona, i choć 30 lat później poważnie uszkodzony przez Szwedów podczas Potopu, to jego bryła nie uległa już później znaczniejszym zmianom.

 

Na co zwrócić uwagę:

 

• Obraz Kasper Kurcz "Chystus z grajkiem"
• Fragmenty polichromii przedstawiające "Cud w Kanie Galilejskiej" oraz "Ukrzyżowanie"
• Witraż Halina Cieślińska-Brzeska "Chrystus Król"

Prace archeologiczne: 1933, 1955-57 (Zygmunt Gawlik, Jerzy Hawrot, Zakład Historii Architektury Starożytnej i Średniowiecznej Politechniki Wrocławskiej), 1961-6 i 1973-83 (Wiktor Zin, Politechnika Krakowska), 1986-88 (Muzeum Archeologiczne w Krakowie).

   Literatura:

• Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV Miasto Kraków, cz. VII Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie, Kościoły i Klasztory, red. Joanna Daranowska-Łukaszewska i Renata Henoch-Marendziuk, Warszawa 1995

• Lenczowski Janusz Zwierzynieckie Sacrum. Kościół Najświętszego Salwatora. Kaplica śś. Małgorzaty i Judyty, Kraków 2010 Związani z kościołem:

  • Piotr Włostowic
  • bp Gedeon
  • Kasper Kurcz
  • ksieni Dorota Kątska
  • Halina Cieślińska-Brzeska


WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT