Strona główna>Krakowianie> Święci i błogosławieni
  KRAKOWSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI Św. Stanisław BM - najstarszy polski święty. Był biskupem Krakowa za panowania króla Bolesława Śmiałego. Z niewyjaśnionych powodów popadł w konflikt z królem. Spór zakończył się zabójstwem biskupa, dla króla zaś opuszczeniem królestwa. Tradycja podaje, że miejscem śmierci biskupa jest krakowska Skałka. W 1253 roku w Asyżu biskup Stanisław został kanonizowany. Jego relikwie spoczywają w Katedrze Wawelskiej w ołtarzu oddzielającym nawę główną od prezbiterium. Wezwanie św. Stanisława noszą Katedra Wawelska oraz kościół na Skałce...więcej


 Jan Paweł II, urodzony w 1920 roku w Wadowicach. Przybył do Krakowa w 1938 roku. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po pierwszym roku studiów wybuchła II wojna światowa. W tym czasie Wojtyła pracował w kamieniołomie Zakrzówek a następnie w Zakładach Sodowych 'Solvay'. Podczas wojny studiował w tajnym seminarium prowadzonym przez kard. Adama Stefana Sapiehę. Został wyświęcony na kapłana 1 listopada 1946 roku. Po święceniach wyjechał na 3 lata do Niegowici. W 1949 roku został wikariuszem w krakowskiej parafii św. Floriana... więcej


Faustyna Kowalska (właść. Helena Kowalska) (25 sierpnia 1905 Głogowiec - 5 października 1938 Kraków) wychowywała się w wielodzietnej rodzinie Stanisława Kowalskiego i Marianny z domu Babel, była trzecim z dziesiędziorga ich dzieci. Ze względu na trudną sytuację materialną państwa Kowalskich edukację skończyła w trzeciej klasie szkoły podstawowej w Świnicach Warckich a następnie poszła do pracy u Leokadii i Kazimierza Bryszewskich z Aleksandrowa Łódzkiego. W 1925 roku Helena Kowalska przybyła do Warszawy, po odmowie przyjęcia do kilku klasztorów została zaakceptowana przez matkę Michaelę Moraczewską wśród Sióstr Bożego Miłosierdzia warunkiem wniesienia posagu. Zbierając pieniądze pracowała jako niania u państwa Lipszyców... więcej


Święty Jan Kanty (1390 Kęty - 1473 Kraków). O pierwszych latach życia wiadomo niewiele. Mając ok. 23 lata przyjechał do Krakowa i rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. W 1419 roku przyjął święcenia kapłańskie u benedyktynów w Tuchowie, tam też spędził pierwszy okres w kapłaństwie. Wkrótce skorzystał z propozycji prepozyta generalnego bożogrobców z Miechowa i objął funkcje rektora tamtejszej szkoły zakonnej.
W 1429 roku Jan Kanty wyjechał z Miechowa i osiadł w Krakowie, w latach 1430-43 kontynuował naukę na Wydziale Teologicznym Akademii Krakowskiej... więcej


Jacek Odrowąż (1183 Kamień Śląski - 1257 Kraków) jest pierwszym polskim dominikaninem. Pierwsze nauki pobierał zapewne u Wincentego Kadłubka, naukę kontynuował w Bolonii na tamtejszym uniwersytecie. Około roku 1220 przyjął habit Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominika a następnie wyruszył ze swoimi towarzyszami w drogę powrotną do Polski. Tradycja podaje, że wracając, grupa mnichów zakładała klasztory w Ołomuńcu, Pradze i Wrocławiu. We Wrocławiu brat Dominika - Czesław został pierwszym przeorem. Po przybyciu do Krakowa dominikanie otrzymali w roku 1221/1222 kościół p.w. Świętej Trójcy... więcej


Jadwiga Andegaweńska (18 lutego 1374 - 17 lipca 1397 Kraków), najmłodsza z trzech córek Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, przybyła do Polski wskutek kryzysu dynastycznego związanego z nie pozostawieniem męskiego potomka przez Ludwika Węgierskiego, wcześniej zaś przez Kazimierza Wielkiego. Kryzys został przełamany spotkaniem w Radomsku, gdzie uchwalono przyjęcie Jadwigii Andegaweńskiej jako króla Polski. Jadwiga przybywa do Polski w roku 1384 i dwa lata później zostaje poślubiona przybyłemu z Litwy Jagielle. Ceremonia połączona zostaje z chrztem litewskiego księcia, który przyjmuje chrześcijańskie imię Władysław oraz z symbolicznym chrztem Litwy. Dotrzymując przyrzeczenie nawrócenia na wiarę chrześcijańską północnego sąsiada Polski para małżeńska funduje w 1387 roku biskupstwo wileńskie. Nowo wybudowana katedra otrzymuje wezwanie św. Stanisława Biskupa i Męczennika, czyli takie samo jak Katedra Wawelska... więcej


Święty Florian jest postacią, która oczywiście w Krakowie nie była i być nie mogła. Jest to postać historyczna żyjąca w III wieku - żołnierz rzymski, który nawrócił sie na wiarę chrześcijańską i za to został skazany na śmierć przez utopienie. W związku z jego hagiografią św. Florian pokazywany jest najczęściej jako postać odziana w rzymską zbroję, trzymającą wiadro z wodą i gaszącą pożar. Skąd więc obecność św. Floriana w Krakowie? więcej
Aniela Salawa urodzona jako jedenaste z dzieci kowala Bartłomieja. Aniela Salawa została ochrzczona w Sieprawiu w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w 1881 roku. Wychowywana w ubogiej wielodzietnej rodzinie dziewczynka szybko dojrzewała, edukacja w szkole ludowej zamknęła się dla niej już po dwóch latach, operowała więc jedynie podstawową wiedzą o czytaniu, pisaniu i liczeniu. Już jako dziecko musiała zajmować się pasaniem gęsi, w wieku 13 lat poszła na służbę do gospodarza z tej samej wsi Stanisława Dobosa. Gdy skończyła 16 lat, rodzice postanowili wydać Anielę za mąż, wolała jednak wyprowadzkę do Krakowa i poszukiwanie pracy jako służąca. W mieście pomogła jej początkowo starsza siostra Teresa, jednak już w 1899 roku Teresa w wieku zaledwie 27 lat zmarła. Dla młodszej z sióstr był to czas wielkiej przemiany duchowej, podjęcia postanowień na całe życie, decyzji o poświęceniu swoich dni na czyste umiłowanie Chrystusa... więcej


Na dźwięk tego imienia większość Polaków skojarzy Wincentego Kadłubka jako kronikarza opisującego dzieje Polski. Tak, to jemu zawdzięczamy większość legend, tak chętnie opowiadanych dziś przez przewodników. Dużo mniej osób wie natomiast, że Wincenty Kadłubek jest błogosławionym kościoła Rzymskokatolickiego. O jego życiu wiadomo niewiele, mało jest bowiem źródeł pisanych, gdzie pojawia się jego imię. Urodził się około 1150 roku na ziemi świętokrzyskiej (dziś woj. kieleckie). Wykształcenie zdobył na południu Europy (Włochy, Francja?), po czym pracował przy szkole katedralnej w Krakowie zostając kapelanek Kazimierza Sprawiedliwego i Leszka Białego... więcej


Błogosławiona Bronisława Odrowążówna - (ur. ok 1200 r. w Kamieniu Śląskim - zm. 1259) była córką Stanisława Odrowąża i Anny z Gryfitów (Jaksów). Pochodzenie szlacheckie, zwłaszcza po matce zadecydowało o jej wstąpieniu do klasztoru norbertanek, jej pradziad, tj. Jaxa Gryfita ufundował klasztor a ponadto kościół i klasztor bożogrobców w Miechowie. Do klasztoru na Zwierzyńcu przybyła w młodym wieku mając 16 lat. Jej życie, nie najbarwniejsze, upłynęło w zaciszu klasztoru, gdzie spędziła 40 lat, to jest do śmierci. Chociaż trudno byłoby jej życie nazwać barwnym, wokół niej wyrosło szereg podań i legend. Jedno z podań wiąże Bronisławę z Tatarami, którzy w 1241 roku napadli na Kraków, splądrowali klasztor. Panny Zwierzynieckie ukryły się w pobliskim lesie, gdzie zamienione zostały w kamienie. Od tamtego czasu ten przeuroczy zakątek zwie się Panieńskie Skały... więcej


Błogosławiona Salomea Piastówna córka Grzymisławy, siostra Bolesława Wstydliwego, jej młodzieńcze życie upłynęło na Haliczu. W wieku dziecięcym wydana została za księcia halickiego Kolomana. W międzyczasie książę Koloman został koronowany i tym samym Salomea została królową. Podczas najazdu Tatarów w 1241 roku król Koloman został zabity, królowa Salomea zaś zrezygnowała z korony, przyjechała do Polski i w Zawichościu otworzyła pierwszy klasztor klarysek. Wkrótce przeniosła się do miejscowości Skała i tutaj spędziła resztę życia. Śmierć Salomei nastąpiła w 1269 roku, ciało zmarłej w opinii świętości Salomei przeniesiono do kościoła franciszkanów w Krakowie... więcej


Maksymilian Maria Kolbe (właść. Raymund Kolbe) (1894 Zduńska Wola - 1941 Oświęcim) - postać rzadko kojarzona z Krakowem. Jego młode życie związane było ze środkową Polską (precyzyjnie zaś Rosją, jako że Polska pozostawała pod zaborami. Urodził się w Zduńskiej Woli, najmłodsze lata spędził w Łodzi i Pabianicach. Czując powołanie do stanu kapłańskiego Rajmund oraz jego brat Franciszek wstąpili do seminarium zakonnego we Lwowie. We Lwowie Raymund przybiera imię zakonne Maksymilian. Dla Krakowa Maksymilian Maria Kolbe 'otwiera się', acz na krótko w 1912 roku rozpoczynając nauki w u tutejszych franciszkanów. Zauważony jako wybitny student otrzymuje stypendium do Rzymu, kształci się w Międzynarodowym Kolegium Serafickim... więcej
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT