Strona główna >Muzea Krakowa > Galeria XX w. > Leon Chwistek
  LEON CHWISTEK  Leon Chwistek (1884 Kraków - 1944 Barwisze k. Moskwy), artysta i naukowiec, zwolennik formizmu, czyli ruchu w sztuce i w literaturze. Fomizm miał stać w opozycji do naturalizmu, czyli do wiernego przedstawiania rzeczywistości. W ten sposób dochodziło do eksperymentów z kształtem i kolorem. Formizm tym samym zbliżał się bardzo do podobnych kierunków jak kubizm czy futuryzm.

  Leon Chwistek podzielał ten pogląd i właśnie na podbudowie tychże idei powstał obraz 'Szermierze'. Obraz pokazuje dwie walczące na szpaby postaci, ruch szpad jest tak szybki, że zamiast szpady widzimy półkole zarysowane przez szybko poruszającą się broń. Obraz jest własnością krakowskiego Muzeum Narodowego. Artysta namalował jeszcze kilka obrazów w tym duchu, ale są one praktycznie nieznane.

  Szczęśliwie Leon Chwistek miał możliwości ekspresji swojej filozofii. Był bardzo wszechstronnie wykształcony, już we wczesnej młodości, mieszkając w Zakopanem, zetknął się z przyszłymi znanymi postaciami jak Karol Szymanowski, Bronisław Malinowski czy Stanisław Ignacy Witkiewicz. Nigdy nie ukończył studiów artystycznych, chociaż był wolnym słuchaczem wykładów Józefa Mehoffera. Studiował za to filozofię i nauki ścisłe na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie napisał doktorat.

  Niestety jego życie przypadło na trudny dla Polski okres. W 1914 wstąpił do I Brygady Legionów, po pierwszej wojnie światowej wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. II wojna światowa zmisiła Leona Chwistka do współpracy z komunistami, uciekając przed Niemcami wyjechał wgłąb Rosji. Końca wojny nie dożył, zmarł w miejscowości Barwisze niedaleko Moskwy. Został pochowany w Moskwie, w Krakowie zaś, na Cmentarzu Rakowickim, jest jedynie wspomnienie.

 

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT