Droga Królewska – wycieczka uwzględnia najważniejsze zabytki Krakowa. Na trasie zwiedzania zobaczymy Wzgórze Wawelskiez Katedrą i krużgankami Zamku Królewskiego, ul. Kanoniczą, liczne obiekty sakralne, w tym kościoły śś. Piotra i Pawła, franciszkanów oraz Mariacki. Na trasie znajdzie się także Rynek Główny wraz z jego obiektami, ul. Floriańska oraz Mury Miejskie i Barbakan. Zwiedzanie polecamy turystom chcącym poznać samo serce Krakowa.

Czas zwiedzania – ok. 5 godzin
1. Przykładowa wycieczka
2. Przykładowa wycieczka

Żydowski Kazimierz – podczas zwiedzania zapoznamy się z fascynującą kulturą Braci Starszych w Wierze. Wejdziemy do Synagogi Remuh, zobaczymy najstarszy krakowski cmentarz, przejdziemy orientalnymi uliczkami dzielnicy. W końcu odwiedzimy Synagogę Żydów Reformowanych „Tempel” – jedyną taką w Polsce, a może i na świecie. Uzupełnieniem zwiedzania może być wizyta na drugim brzegu Wisły w dzielnicy Podgórze, gdzie podczas II Wojny Światowej znajdowalo sie getto oraz obóz koncentracyjny "Płaszów"

Czas zwiedzania – ok. 4 godziny
Przykładowa wycieczka

Szlak bł. Jana Pawla II – żadne inne miasto na świecie nie jest równie mocno związane z osobą Ojca Świętego. Na trasie wycieczki zobaczymy pamiątki związane z Biskupem Krakowa, późniejszym Papieżem: Skałkę, Katedrę Wawelską, ul. Kanoniczą, Pałac Biskupów, kościół św. Floriana. Wieczorem pojedziemy na Kopiec Kościuszki, skąd rozciąga się przepiękna panorama Krakowa.

Czas zwiedzania – ok. 5 godz.
Przykładowa wycieczka

Krakowskie klasztory – Kraków, będący stolicą Polski, jest siedzibą kilkudziesięciu zgromadzeń zakonnych. Położone są one głównie w centrum miasta, choć nie tylko. Obok tych, zlokalizowanych w Starym Mieście czy Kazimierzu, kilka znajduje się na peryferiach Krakowa. Są to klasztory Benedyktynów, Cystersów, Kamedułów czy Sióstr Bożego Miłosierdzia. Zwiedzanie tych miejsc proponujemy jako uzupełnienie tradycyjnego zwiedzania

Czas zwiedzania jednego klasztoru – ok. 90 min.
Przykładowa wycieczka

Krakowskie legendy –Kraków jest doskonałym miastem do zwiedzania również dla najmłodszych. Tutaj historia miesza się z legendą. Na trasie młodzi słuchacze usłyszą opowieści o księciu Kraku i o Smoku Wawelskim, o Wandze, co nie chciała Niemca, hejnaliście, co obronił Kraków przed Tatarami. Dowiedzą się także, dlaczego w Krakowie jest tak dużo gołębi oraz dlaczego wieże Kościoła Mariackiego są nierówne.

Czas zwiedzania – ok. 5 godz.
Przykładowa wycieczka

Szlak Młodej Polski – z końcem XIX wieku Kraków stał się areną działalności najlepszych polskich artystów i literatów, m. in. Jana Matejki, Stanisława Wyspianskiego, Józefa Mehoffera. Rozwijała się sztuka, architektura, literatura. Na trasie zwiedzania zobaczymy m. in. kościoł franciszkanów i polichromie S. Wyspiańskiego, Kościół Mariacki z malowidłami J. Matejki, budynek Teatru Juliusza Słowackiego, Kryptę Zasłużonych na Skałce. Dla chętnych program zostanie rozszerzony o Rydlówkę, Jamę Michalika lub Dom Towarzystwa Lekarskiego

Czas zwiedzania – ok. 5 godz.
Przykładowa wycieczka

Wycieczki tematyczne – na specjalne zamówienie organizujemy wycieczki szlakiem danej epoki w dziejach, danego stylu architektonicznego (np. gotyk, barok, renesans, secesja, postmodernizm), postaci związanej z Krakowem (np. św. Jadwiga, Jan III Sobieski, Józef Mehoffer) czy wycieczki po dzielnicach Krakowa rzadziej odwiedzanych przez turystów.

Twoje miasto w Krakowie – Kraków, będący stolicą Polski, przez setki lat wywierał wpływ na kulturę, sztukę, architekturę Polski. Efektem tego jest współczesny wygląd wielu miast. Jeśli jesteś z Gdańska, Lublina, Warszawy, Piotrkowa, Częstochowy, na pewno bez trudu odnajdziesz szereg konotacji między Twoim miastem a Krakowem. Zapraszamy do odkrywania Grodu Kraka przez pryzmat miejsca, z którego pochodzisz.

 

  

 
Białystok wraz ze swoimi okolicami (Tykocinem, Knyszynem, Gródkiem, Bielskiem Podlaskim, Supraslem czy Hajnówką należy do jednej z najbardziej historycznych części Polski. Przez stulecia to właśnie ten teren leżał w centrum Rzeczypospolitej i był często odwiedzany przez królów... więcej
Gdańsk, leżący u ujścia Wisły, od zarania dziejów był dla Polski istotnym miastem, głównie o znaczeniu handlowym. Jego pozycja wzrosła po utworzeniu Ligi Hanzeatyckiej oraz po nastawieniu się polskiej gospodarki na handel zbożem i spławianiu plonów do Gdańska. Jako „okno na świat” Gdańsk musiał silnie uczestniczyć w polityce prowadzonej zarówno z Krakowa, jak tez później z Warszawy. Dzisiaj Kraków można zwiedzać również gdańskim szlakiem... więcej
Lublin odgrywał szczególną rolę za panowania ostatnich Piastów, a następnie Jagiellonów i królów elekcyjnych. Nic też dziwnego, że dzisiaj można obejść Kraków nie odchodząc myślami od Trybunalskiego Grodu... więcej
Łódź jest miastem, które zaczęło odgrywać istotne znaczenie dopiero w XIX wieku, ale i w tak krótkim czasie związków między Łodzią a Krakowem narosło wiele.
Ponadto Łódź otoczona jest innymi miastami, które mogą poszczycić się ciekawą i bogatą historią wspólną z królewskim Krakowem... więcej
Oferta skierowana jest głównie do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz miejscowości ościennych - Rozprzy, Wolborza, Sulejowa, Radomska. Związki Krakowa z Ziemią Piotrkowską są widoczne niemal przez całą tysiącletnią historię Polski. Efektem są liczne zabytki znajdujące się zwłaszcza w Piotrkowie - perle Środkowej Polski... więcej
W polskiej historiografii utarło się, że Gniezno, Kraków i Warszawa, to trzy stolice Polski. Czy aby na pewno? Równie prawdopodobnym jest, że pierwsze ośrodki piastowskie tworzyły sieć równorzędnych miast, jednym z których jest Poznań... więcej
Zwiedzanie Krakowa 'warszawskim szlakiem' mogłoby zająć kilka dni. Związki, jako dwóch polskich stolic są oczywiste. Ale mało kto wie o szeregu innych powiązaniach, wymieńmy choćby kilka:... więcej
Szczecin... więcej
Bydgoszcz... więcej
Olsztyn... więcej
Czestochowa... więcej
Rzeszów... więcej
Krosno... więcej
Przemyśl jest jednym z najpiękniejszych miast Polski, miasto zaś leżące między Krakowem a Lwowem, musiało leżeć w centrum zainteresowania polskich władców. Stąd też związków między Krakowem a Przemyślem można doszukać się wielu... więcej
Tarnów... więcej
Włocławek... więcej
Toruń... więcej
Sandomierz zwany jest czasem małym Krakowem. Nie przypadkowo, gdyż przez wieki oddziaływanie na siebie tych dwóch miast było bardzo silne. Ci sami artyści zdobili sandomierskie i krakowskie świątynie, Sandomierz, obok Krakowa był miejscem pobytu polskich monarchów... więcej
Wrocław... więcej
Zamość od chwili lokacji stanowił konkurencję dla Krakowa. Ale jakaż wspaniała to była konkurencja. Prężnie rozwijające się miasto emanowało swoją kulturą, dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych miast Polski... więcej
Zielona Góra... więcej
Płock, jako była stolica Mazowsza mocno promieniował na ówczesne młode Państwo Polskie, ale i w czasach późniejszych jego wpływ był silny również na Kraków... więcej
Kielce i okolice leżące na skraju historycznej Małopolski są jednym z najbardziej rozwiniętych kulturowo miejsc Polski. Związki regionu z Krakowem też musza być ogromne... więcej
Legnica... więcej
Kalisz... więcej
Opole... więcej
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
GRUPY PRACOWNICZE
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
os. Ogrodowe 18/23, 31-916 Kraków
tel. +48 885 616 358
WYCIECZKI PO KRAKOWIE
WYCIECZKI PO MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT