WARSZAWAZwiedzanie Krakowa „warszawskim szlakiem” mogłoby zająć kilka dni. Związki, jako dwóch polskich stolic są oczywiste. Ale mało kto wie o szeregu innych powiązaniach, wymieńmy choćby kilka:

• Bertel Thorvaldsen – twórca pomnika Józefa Poniatowskiego, był aktywny również w Krakowie. Pomagał on budować Kopiec Tadeusza Kościuszki, w Katedrze Wawelskiej wyrzeźbił pomniki Chrystusa i Włodzimierza Potockiego

• W Krakowie pochowani są liczni bohaterowie i artyści związani z Warszawą, jak Józef Poniatowski, Karol Szymanowski, Józef Piłsudski,

Liczne zgromadzenia zakonne zostały sprowadzone do Krakowa z Warszawy, np.: Wizytki, Pijarzy czy Kapucyni.

• Kościół św. Józefa, jeden z najpiękniejszych w Krakowie to budynek, który zajął drugie miejsce w konkursie na świątynię Najświętszego Zbawiciela.

• Ignacy Jan Paderewski, ekshumowany w 1992 i ostatecznie pochowany w kościele św. Jana Chrzciciela, miał być pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. Przeszkodził temu stan wojenny.

• Mieszkaniec Warszawy, prymas Jan Paweł Woronicz pochowany jest w Katedrze Wawelskiej.

• Mieszkający w Krakowie Wacław Taranczewski zaprojektował witraże do Katedry Warszawskiej

• Jan Szczepkowski, to twórca wspólny dla Krakowa i Warszawy. W Krakowie zaprojektował rzeźby w kościele Świętego Krzyża oraz Domu Towarzystwa rolniczego, w Warszawie wykonał elewację Parlamentu i fasadę Banku Gospodarstwa Krajowego

• Kaplica Kotowskich przy kościele św. Jacka została zaprojektowana przez Tylmana z Gameren, tego samego, który zaprojektował kościół św. Anny w Krakowie

• Antonio Solari, polski architekt włoskiego pochodzenia wykonał w Warszawie kościół i klasztor bonifratrów. W Krakowie zaś kościół paulinów na Skałce.

Jesteś tutaj: Strona główna >Wycieczki po Krakowie > Twoje miasto - Warszawa
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT