Jesteś tutaj:Str. główna>Zabytki Krakowa>Stare Miasto>Galeria "Sukiennice"> M.Bacciarelli
                Strona główna >Muzea Krakowa > Galeria "Sukiennice" > Marcello Bacciarelli
  MARCELLO BACCIARELLI  Marcello Bacciarelli (1731 Rzym - 17) swoja wielką karierę artystyczną rozpoczyna w Dreźnie, gdzie jako 19-letni mężczyzna wyjeżdża na dwór króla Augusta III. Po 6 latach pobytu w Dreźnie młody malarz przybywa do Warszawy, gdzie (poza dwuletnim pobytem w Wiedniu w latach 1764-66) przebywa aż do śmierci. Jego pobyt w Warszawie zbiega się z koronacją Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młody król zatrudnia Bacciarellego jako nadwornego malarza królewskiego.
  Stanisław August Poniatowski, który uważany jest za wielkiego mecenasa sztuki tworzy w 1766 roku Malarnię Królewską. Jest to pierwszy krok w stronę tworzenia prawdziwego znaczenia szkoły sztuk pięknych. Bacciarelli pełni w tej uczelni funkcję dyrektora. Obok Bacciarellego funkcję nauczycieli pełnili Jan Piotr Norblin, Jan Bogumił Plersch, Per Kraft (starszy).
  Kolejne wyróżnienie dla artysty nadchodzi w roku 1777, kiedy król obsadza Bacciarellego na stanowisku Dyrektora Sztuk Pięknych przy Komisji Budowli Królewskich. Tym sposobem na artystę spada obowiązek aranżacji budowli, parków i ogrodów.
  Trzydzieści lat pracy u boku króla sprawia, że rękę mistrza widać w urządzeniu wielu miejsc w Warszawie, zwłaszcza na Zamku Królewskim i w Łazienkach Królewskich. Niestety duża część twórczości Marcello Bacciarellego przepadła w wyniku zniszczeń podczas II wojny światowej.
  Największą liczbę dzieł artysty można znaleźć, co zrozumiałe, w Warszawie, niemniej i w Krakowie znajduje się kilka interesujących prac artysty. Sukiennicach znajdują się:

Autoportret w stroju polskim - Marcello Bacciarelli całkowicie się spolonizował, otrzymał od króla Poniatowskiego tytuł szlachecki. Jego identyfikacja z Polską była tak silna, że po rozbiorach odmówił namalowania portretu pruskiego króla.

Trzy obrazy przedstawiające króla:

Cincinnatus - obraz, chociaż nie przedstawia bezpośrednio Stanisława Augusta Poniatowskiego, symbolicznie nawiązuje do tegoż władcy. Poniatowski widział analowie w swoim rządzeniu do patrycjusza rzymskiego Lucjusza Kwincjusza Cyncynata. Ten w roku 458 obwołany został dyktatorem Rzymu w walce przeciw Ekwom. Jego wybór na przywódcę miał się dokonać w chwili gdy ten orał pole. Po odniesionym zwycięstwie, Cyncynat dobrowolnie zrzekł się władzy, wrócił do pracy na roli.

Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym - obraz przedstawia młodego króla. Jest to autorska replika obrazu dziś znajdującego się w Warszawie.

  Stanisław August Poniatowski z klepsydrą - obraz przedstawia króla będącego już w podeszłym wieku. Władca spogląda nieco w górę, prawa ręka spoczywa na stole, dłoń opiera się o klepsydrę. Na stole położona jest ponadto korona. W tyle widoczny jest globus. Wygląd obrazu nawiązuje do członkostwa króla w warszawskiej loży 'Trzech hełmów'. W 1777 roku władca wstępuje tam jako 'Salsinatus Eques a Corona vinidicata'. Zestawienie namalowanych symboli łączy się z trudami rządzenia upadającym państwem, Stanisław August Poniatowski zapewne miał świadomość upadku Rzeczypospolitej - obraz malowany był niewątpliwie po I zaborze Polski wg kompozycji zaplanowanej przez władcę. Na obrzeżu stołu widnieje napis 'Quaesivit coelo lucem' (Szukała światła na niebie), jest to cytat z IV księgi 'Eneidy' Wergiliusza. Cytat wiąże się z szerszym kontekstem, Wergiliusz opisuje samobójczą śmierć Dydony, targającą się na swe życie po odejściu Eneasza (mitycznego założyciela Rzymu). Związki z Polską są oczywiste - w roli Dydony staje Stanisław August Poniatowski - być może myślący o abdykacji, w roli Eneasza, caryca Katarzyna, która postępuje zdradliwie wobec polskiego monarchy (Rosja zwana test czasem 'Trzecim Rzymem'). Symbolika dzieła jest oczywista. Marcello Bacciarelli jest autorem kilku podobnych dzieł, jeden z nich można zobaczyć w Sukiennicach.

Ludwika z Poniatowskich Zamoyska

Ponadto Bacciarelli namalował cykl sześciu obrazów przedstawiających najważniejsze wydarzenia z historii Polski: 'Kazimierz Wielki', 'Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej', 'Hołd Pruski', 'Unia Lubelska', 'Traktat Chocimski', 'Sobieski pod Wiedniem'.


  Literatura:

  • Piotr Kopszak, Nowoczesny potrtet polski, Warszawa 2006.

  • Stanisław Lorenz i Andrzej Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984, s.39-45.

Bronisław Abramowicz
Tadeusz Ajdukiewicz
Kazimierz Alchimowicz
Marcello Bacciarelli
Stanisław Wojciech Bergman
Jan Nepomucen Bizański
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa
Józef Brandt
Józef Chełmoński
Adam Chmielowski
Feliks Cichocki - Nałęcz
Władysław Ciesielski
Walery Eljasz-Radzikowski
Julian Fałat
Franciszek Faliński
Jan Zachariasz Frey
Wojciech Gerson
Aleksander Gierymski
Maksymilian Gierymski
Jan Nepomucen Głowacki
Maurycy Gottlieb
Józef Grassi
Stanisław Grocholski
Artur Grottger
Rafał Hadziewicz
Samuel Hirszenberg
Leon Kapliński
Roman Kochanowski
Juliusz Kossak
Franciszek Kostrzewski
Aleksander Kotsis
Per Krafft Starszy
Teofil Kwiatkowski
Ludwik de Laveaux
Jan Chrzciciel Lampi
Hipolit Lipiński
Władysław Łuszczkiewicz
Jacek Malczewski
Władysław Malecki
Stanisław Masłowski
Jan Matejko
Paweł Merward
Piotr Michałowski
Jan Piotr Norblin
Józef Oleszkiewicz
Aleksander Orłowski
Józef Peszka
Henryk Pillati
Maksymilian Antoni Piotrowski              
Józef Pitschmann
Witold Piwnicki
Jan Bogumił Plersch
Aleksander Płonczyński
Kazimierz Pochwalski
Władysław Podkowiński
Witold Pruszkowski
Henryk Rodakowski
Zygmunt Sidorowicz
Henryk Siemiradzki
Józef Simmler
Franciszek Smuglewicz
Michał Stachowicz
Teodor Baltazar Stachowicz
Jan Stanisławski
Wojciech Korneli Stattler
Wandalin Strzałecki
January Suchodolski
Józef Szermentowski
Pantaleon Szyndler
Saturnin Świerzyński
Jakub Tatarkiewicz
Lucjan Wędrychowski
Stanisław Witkiewicz
Kazimierz Wojniakowski
Leon Wyczółkowski
Franciszek Żmurko

GALERIA
MARCELLO BACCIARELLI

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
os. Ogrodowe 18/23, 31-916 Kraków
tel. +48 885 616 358
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
GRUPY PRACOWNICZE
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE