Jesteś tutaj:Str. główna>Zabytki Krakowa>Stare Miasto>Galeria "Sukiennice"> M.Bacciarelli
                Strona główna >Muzea Krakowa > Galeria "Sukiennice" > Marcello Bacciarelli
  MARCELLO BACCIARELLI  Marcello Bacciarelli (1731 Rzym - 1818 Warszawa) swoją wielką karierę artystyczną rozpoczyna w Dreźnie, gdzie jako 19-letni mężczyzna wyjeżdża na dwór króla Augusta III. Po 6 latach pobytu w Dreźnie młody malarz przybywa do Warszawy, gdzie (poza dwuletnim pobytem w Wiedniu w latach 1764-66) przebywa aż do śmierci. Jego pobyt w Warszawie zbiega się z koronacją Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młody król zatrudnia Bacciarellego jako nadwornego malarza królewskiego.
  Stanisław August Poniatowski, który uważany jest za wielkiego mecenasa sztuki tworzy w 1766 roku Malarnię Królewską. Jest to pierwszy krok w stronę tworzenia prawdziwego znaczenia szkoły sztuk pięknych. Bacciarelli pełni w tej uczelni funkcję dyrektora. Obok Bacciarellego funkcję nauczycieli pełnili Jan Piotr Norblin, Jan Bogumił Plersch, Per Kraft (starszy).
  Kolejne wyróżnienie dla artysty nadchodzi w roku 1777, kiedy król obsadza Bacciarellego na stanowisku Dyrektora Sztuk Pięknych przy Komisji Budowli Królewskich. Tym sposobem na artystę spada obowiązek aranżacji budowli, parków i ogrodów.
  Trzydzieści lat pracy u boku króla sprawia, że rękę mistrza widać w urządzeniu wielu miejsc w Warszawie, zwłaszcza na Zamku Królewskim i w Łazienkach Królewskich. Niestety duża część twórczości Marcello Bacciarellego przepadła w wyniku zniszczeń podczas II wojny światowej.
  Największą liczbę dzieł artysty można znaleźć, co zrozumiałe, w Warszawie, niemniej i w Krakowie znajduje się kilka interesujących prac artysty. Sukiennicach znajdują się:

Autoportret w stroju polskim - Marcello Bacciarelli całkowicie się spolonizował, otrzymał od króla Poniatowskiego tytuł szlachecki. Jego identyfikacja z Polską była tak silna, że po rozbiorach odmówił namalowania portretu pruskiego króla.

Trzy obrazy przedstawiające króla:

Cincinnatus - obraz, chociaż nie przedstawia bezpośrednio Stanisława Augusta Poniatowskiego, symbolicznie nawiązuje do tegoż władcy. Poniatowski widział analowie w swoim rządzeniu do patrycjusza rzymskiego Lucjusza Kwincjusza Cyncynata. Ten w roku 458 obwołany został dyktatorem Rzymu w walce przeciw Ekwom. Jego wybór na przywódcę miał się dokonać w chwili gdy ten orał pole. Po odniesionym zwycięstwie, Cyncynat dobrowolnie zrzekł się władzy, wrócił do pracy na roli.

Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym - obraz przedstawia młodego króla. Jest to autorska replika obrazu dziś znajdującego się w Warszawie.

  Stanisław August Poniatowski z klepsydrą - obraz przedstawia króla będącego już w podeszłym wieku. Władca spogląda nieco w górę, prawa ręka spoczywa na stole, dłoń opiera się o klepsydrę. Na stole położona jest ponadto korona. W tyle widoczny jest globus. Wygląd obrazu nawiązuje do członkostwa króla w warszawskiej loży 'Trzech hełmów'. W 1777 roku władca wstępuje tam jako 'Salsinatus Eques a Corona vinidicata'. Zestawienie namalowanych symboli łączy się z trudami rządzenia upadającym państwem, Stanisław August Poniatowski zapewne miał świadomość upadku Rzeczypospolitej - obraz malowany był niewątpliwie po I zaborze Polski wg kompozycji zaplanowanej przez władcę. Na obrzeżu stołu widnieje napis 'Quaesivit coelo lucem' (Szukała światła na niebie), jest to cytat z IV księgi 'Eneidy' Wergiliusza. Cytat wiąże się z szerszym kontekstem, Wergiliusz opisuje samobójczą śmierć Dydony, targającą się na swe życie po odejściu Eneasza (mitycznego założyciela Rzymu). Związki z Polską są oczywiste - w roli Dydony staje Stanisław August Poniatowski - być może myślący o abdykacji, w roli Eneasza, caryca Katarzyna, która postępuje zdradliwie wobec polskiego monarchy (Rosja zwana test czasem 'Trzecim Rzymem'). Symbolika dzieła jest oczywista. Marcello Bacciarelli jest autorem kilku podobnych dzieł, jeden z nich można zobaczyć w Sukiennicach.

Ludwika z Poniatowskich Zamoyska

Ponadto Bacciarelli namalował cykl sześciu obrazów przedstawiających najważniejsze wydarzenia z historii Polski: 'Kazimierz Wielki', 'Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej', 'Hołd Pruski', 'Unia Lubelska', 'Traktat Chocimski', 'Sobieski pod Wiedniem'.


  Literatura:

  • Piotr Kopszak, Nowoczesny potrtet polski, Warszawa 2006.

  • Stanisław Lorenz i Andrzej Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984, s.39-45.

Lista autorów:

 • Bronisław Abramowicz
 • Tadeusz Ajdukiewicz
 • Kazimierz Alchimowicz
 • Marcello Bacciarelli
 • Stanisław Wojciech Bergman
 • Jan Nepomucen Bizański
 • Anna Bilińska-Bohdanowiczowa
 • Józef Brandt
 • Józef Chełmoński
 • Adam Chmielowski
 • Feliks Cichocki - Nałęcz
 • Władysław Ciesielski
 • Walery Eljasz-Radzikowski
 • Julian Fałat
 • Franciszek Faliński
 • Jan Zachariasz Frey
 • Wojciech Gerson
 • Aleksander Gierymski
 • Maksymilian Gierymski
 • Jan Nepomucen Głowacki
 • Maurycy Gottlieb
 • Józef Grassi
 • Stanisław Grocholski
 • Artur Grottger
 • Rafał Hadziewicz
 • Samuel Hirszenberg
 • Leon Kapliński
 • Roman Kochanowski
 • Juliusz Kossak
 • Franciszek Kostrzewski
 • Aleksander Kotsis
 • Per Krafft Starszy
 • Teofil Kwiatkowski
 • Ludwik de Laveaux
 • Jan Chrzciciel Lampi
 • Hipolit Lipiński
 • Władysław Łuszczkiewicz
 • Jacek Malczewski
 • Władysław Malecki
 • Stanisław Masłowski
 • Jan Matejko
 • Paweł Merward
 • Piotr Michałowski
 • Jan Piotr Norblin
 • Józef Oleszkiewicz
 • Aleksander Orłowski
 • Józef Peszka
 • Henryk Pillati
 • Maksymilian Antoni Piotrowski              
 • Józef Pitschmann
 • Witold Piwnicki
 • Jan Bogumił Plersch
 • Aleksander Płonczyński
 • Kazimierz Pochwalski
 • Władysław Podkowiński
 • Witold Pruszkowski
 • Henryk Rodakowski
 • Zygmunt Sidorowicz
 • Henryk Siemiradzki
 • Józef Simmler
 • Franciszek Smuglewicz
 • Michał Stachowicz
 • Teodor Baltazar Stachowicz
 • Jan Stanisławski
 • Wojciech Korneli Stattler
 • Wandalin Strzałecki
 • January Suchodolski
 • Józef Szermentowski
 • Pantaleon Szyndler
 • Saturnin Świerzyński
 • Jakub Tatarkiewicz
 • Lucjan Wędrychowski
 • Stanisław Witkiewicz
 • Kazimierz Wojniakowski
 • Leon Wyczółkowski
 • Franciszek Żmurko

GALERIA
MARCELLO BACCIARELLI
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT