Jesteś tutaj: Str. główna>Zabytki Krakowa>Stare Miasto>G. "Sukiennice"> A.Grottger
                 Strona główna>Muzea Krakowa>Galeria "Sukiennice"> Artur Grottger
  ARTUR GROTTGER  Artur Grottger (1837-1867) należy do najmłodszego pokolenia polskich malarzy - romantyków. Urodzony w Ottyniowicach na Podolu w rodzinie malarza, porucznika ułanów polskch i powstańca listopadowego Jana Józefa oraz Krystyny Blahao de Chodietow. Miał troje młodszego rodzeństwa: Marię, Jarosława i Aleksandra. W ciągu kolejnych lat rodzina przeprowadza się do Hrehorowa, następnie do Zagóreczka, skąd blisko juz było do lwowskej pracowni Jana Maszkowskiego, gdzie Artur pobierał nauki.

  W roku 1851 akwarela "Wjazd Franciszka Józefa do Lwowa" uhonorowana została przyznaniem stypendium cesarskiego. W roku następnym wyjazd do Krakowa do Instytutu Technicznego i Szkoły Sztuk Pięknych. Tu pod okiem Wojciecha Kornelego Stattlera, Władysława Łuszczkiewicza oraz Józefa Kremera Artur rozpoczyna regularną edukację malarską (pierwszy obraz olejny "Wjazd Chrobrego do Kijowa" stworzył już dwa lata wcześniej, korzystając ze wskazówek Juliusza Kossaka). W roku 1854 dzięki stypendium cesarskiemu ( w kwocie 250 florenów) udaje mu się rozpocząć studia w wiedeńskiej Akademie der Bildenden Kuenste. Dzięki kontaktom towarzyskim wyjeżdża na Węgry do Aleksandra Pappenheima, tworzy akwarele "Reduta Ordona", "Wycieczka Na Kahlenberg", "Szkołę szlachcica", "Klacz w Porębie", ilustracje do "Anny Oświęcimówny", "Marii Stuart", "Wuerde der Frauen", wykonuje dyptyk olejny na temat z "Konrada Wallenroda". W roku 1859 otrzymuje odznaczenie na dorocznej wystawie akademii w Wiedniu za "Spotkanie Jana III Sobieskiego z Leopoldem pod Schwechat po oswobodzeniu Wiednia od Turków", rozpoczyna współpracę z zakładem drzeworytniczym Rudolfa Waldheima oraz z polskim czasopismem "Postęp".

  W 1861 roku zmierzyć się musi z chorobą - gruźlica rozwija się niezwykle szybko, chociaż artysta próbuje podejść do swej sytuacji z dystansem, powstaje wówczas rysunek humorystyczny "Historia choroby". Bliskie są mu sprawy polskie, w tym samym roku tworzy cykl patriotyczny "Warszawa", w roku następnym "Warszawa II" (ten ostatni pojechać ma na Wystawę Światową do Londynu). Za taką postawę zostaje ukarany zapisem cenzuralnym na terenie Galicji (stypendium otrzymuje jednak aż do 1863). Podczas Powstania Styczniowego przebywał w Wiedniu, skąd udzielał pomocy finansowej powstańcom. Powstaje wówczas cykl patriotyczny "Polonia". W roku następnym dojdzie do tragedii rodzinnej, młodszy brat Artura Jarosław został zesłany na Syberię za działalność powstańczą. Sam artysta jako naczelny redaktor "Postępu" otrzymał karę finansową za umieszczenie w czasopiśmie arykułu o powstaniu, gazetę zawieszono na trzy miesiące. Artur rozpoczyna pracę nad nowym cyklem kartonów, tym razem pod wspólnym tytułem "Lituania". W styczniu roku 1865 na krótko przyjeżdża do Krakowa, latem wraca tu, uciekając przed wiedeńskimi wierzycielami. Lato spędził w majątkach przyjaciół: Sledziejowicach, Krynicy, Oknie, Śniatynce, Wróblewicach (powstaje tam "Modlitwa wieczorna rolnika"). Pod koniec życia, bo w styczniu 1866 roku, we Lwowie poznał miłość swojego życia - Wandę Monne. Niestety wskutek postępującej gruźlicy zmarł przedwcześnie w wieku 30 lat w Amelies-les-Bains. Narzeczona sprowadziła jego zwłoki i pochowała na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

  Artur Grottger znany jest najbardziej z namalowania cykli kartonów: 'Warszawa', 'Polonia', 'Lituania'. Cykl 'Lituania' Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie sprzedało w 1897 r. celem zakupu działki pod przyszły gmach tejże organizacji. Pamiątką jest dzisiaj pomnik Artura Grottgera znajdujący się na Plantach, tuż za budynkiem TPSP.

  W Sukiennicach prezentowane są obrazy Grottgera: Autoportret w konfederatce, Przejście przez granicę, Modlitwa wieczorna rolnika, Rok 1863 - dyptyk Pożegnanie i Powitanie.


  Literatura:

  Anna Król: "Artur Grottger" Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2001

Bronisław Abramowicz
Tadeusz Ajdukiewicz
Kazimierz Alchimowicz
Marcello Bacciarelli
Stanisław Wojciech Bergman
Jan Nepomucen Bizański
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa
Józef Brandt
Józef Chełmoński
Adam Chmielowski
Feliks Cichocki - Nałęcz
Władysław Ciesielski
Walery Eljasz-Radzikowski
Julian Fałat
Franciszek Faliński
Jan Zachariasz Frey
Wojciech Gerson
Aleksander Gierymski
Maksymilian Gierymski
Jan Nepomucen Głowacki
Maurycy Gottlieb
Józef Grassi
Stanisław Grocholski
Artur Grottger
Rafał Hadziewicz
Samuel Hirszenberg
Leon Kapliński
Roman Kochanowski
Juliusz Kossak
Franciszek Kostrzewski
Aleksander Kotsis
Per Krafft Starszy
Teofil Kwiatkowski
Ludwik de Laveaux
Jan Chrzciciel Lampi
Hipolit Lipiński
Władysław Łuszczkiewicz
Jacek Malczewski
Władysław Malecki
Stanisław Masłowski
Jan Matejko
Paweł Merward
Piotr Michałowski
Jan Piotr Norblin
Józef Oleszkiewicz
Aleksander Orłowski
Józef Peszka
Henryk Pillati
Maksymilian Antoni Piotrowski              
Józef Pitschmann
Witold Piwnicki
Jan Bogumił Plersch
Aleksander Płonczyński
Kazimierz Pochwalski
Władysław Podkowiński
Witold Pruszkowski
Henryk Rodakowski
Zygmunt Sidorowicz
Henryk Siemiradzki
Józef Simmler
Franciszek Smuglewicz
Michał Stachowicz
Teodor Baltazar Stachowicz
Jan Stanisławski
Wojciech Korneli Stattler
Wandalin Strzałecki
January Suchodolski
Józef Szermentowski
Pantaleon Szyndler
Saturnin Świerzyński
Jakub Tatarkiewicz
Lucjan Wędrychowski
Stanisław Witkiewicz
Kazimierz Wojniakowski
Leon Wyczółkowski
Franciszek Żmurko

GALERIA
ARTUR GROTTGER

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
os. Ogrodowe 18/23, 31-916 Kraków
tel. +48 885 616 358
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
GRUPY PRACOWNICZE
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE