Str. główna>Krakowianie>Rzeźbiarze> Jan Michałowicz
Str. główna>Krakowianie>Architekci> Jan Michałowicz
  JAN MICHAŁOWICZ Z URZĘDOWA  Jan Michałowicz z Urzędowa (1525 Urzędów - ok.1581 ?) - artysta doby renesansu, jeden z najlepszych rzeźbiarzy polskich w czasach dominacji artystów sprowadzanych z Włoch. O jego młodzieńczym życiu wiadomo niewiele, zapewne pracował w jakimś warsztacie kamieniarskim, można tak wnioskować z napisu na epitafium: 'Urendovi educatus'. W latach 40-tych XVI wieku przybywa do Krakowa, gdzie nawiązuje kontaktu z Janem cinim ze Sieny oraz Janem Marią Padovano. O współpracy między artystami niewiele wiadomo, wiadomo jednak, że Jan Michałowicz z Urzędowa musiał być wziętym rzeźbiarzem pracującym na potrzeby bogatej szlachty oraz wyższego kleru.
  W wyniku prac powstało szereg dzieł pomnikowych, głównie o charakterze funeralnym, z których do dnia dzisiejszego zachowało się pięć:

 • Nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego (Katedra Poznańska)

 • Nagrobek Urszuli Leżeńskiej (Kościół parafialny w Brzezinach)

 • Nagrobek biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego (Katedra Wawelska)

 • Nagrobek biskupa Filipa Padniewskiego (Katedra Wawelska)

 • Nagrobek biskupa Jakuba Uchańskiego (Kolegiata w Łowiczu)

  Wraz z nagrobkami przebudowywane były także kaplice. Jan Michałowicz z Urzędowa wzorem innych artystów doby renesansu nie ograniczył się jedynie do rzeźby, pomnik nagrobny był jedynie częścią mauzoleum poświęconą danej postaci. Tym sposobem artysta pełnił też rolę architekta. Tak jest w przypadku Jana Michałowicza. Wawelskie nagrobki Andrzeja Zebrzydowskiego i Filipa Padniewskiego to jedynie kulminacja przedsięwzięcia przebudowy gotyckich kaplic. Ubolewać można, że żadna z kaplic Zebrzydowskiego nie zachowała się do naszych czasów. Kaplice były przebudowywane w latach późniejszych. Z przekazów ikonograficznych wiadomo, że kaplica Andrzeja Zebrzydowskiego wzorowana była na kaplicy Zygmuntowskiej; kaplica Padniewskiego z kolei była całkowicie autorskim zamysłem Jana Michałowicza. Stosunkowo najlepiej zachowaną jest łowicka kaplica Jakuba Uchańskiego, gdzie zachowała się czasza kopuły z rzędami kasetonów z rozetami.


  Literatura:

• Helena Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce. Jan Michałowicz z Urzędowa, Warszawa 1983

Architekci Krakowa:

 •Roman Bandurski      •Kacper Bażanka      •Bartolomeo Berecci      •Witold Cęckiewicz      •Jan Cini ze Sieny      •Stanisław Filipkiewicz      •Franciszek Florentczyk      •Santi Gucci      •Szczepan Humbert      •Feliks Księżarski      •Karol Kremer      •Wacław Krzyżanowski      •Henryk Lamensdorf      •Józef Lebrun      •Leonardo Marconi      •Jacek Matusiński      •Franciszek Mączyński      •Jan Michałowicz      •Maciej Moraczewski      •Jan Ferdynand Nax      •Sławomir Odrzywolski      •Wojciech Pietrzyk      •Franciszek Placidi      •Filip Pokutyński      •Józef Pokutyński      •Tadeusz Ptaszycki      •Santi Gucci      •Józef Sare      •Antoni Siedek      •Sebastian Sierakowski      •Stefan Strojek      •Tadeusz Stryjeński      •Adolf Szyszko-Bohusz      •Fryderyk Tadanier      •Teodor Talowski      •Jan Chrzciciel Trevano      •Ludwik Wojtyczko      •Kazimierz Wyczyński      •Jan Zawiejski      •Jan Sas Zubrzycki      •Stefan Żołdani

JAN
MICHAŁOWICZ
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT