Str. główna>Krakowianie>Święci i błog.> św. Jan Kanty
  ŚW. JAN KANTY  Święty Jan Kanty (1390 Kęty - 1473 Kraków). O pierwszych latach życia wiadomo niewiele. Mając ok. 23 lata przyjechał do Krakowa i rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. W 1419 roku przyjął święcenia kapłańskie u benedyktynów w Tuchowie, tam też spędził pierwszy okres w kapłaństwie. Wkrótce skorzystał z propozycji prepozyta generalnego bożogrobców z Miechowa i objął funkcje rektora tamtejszej szkoły zakonnej.
  W 1429 roku Jan Kanty wyjechał z Miechowa i osiadł w Krakowie, w latach 1430-43 kontynuował naukę na Wydziale Teologicznym Akademii Krakowskiej. W dniu 13 marca 1445 stał się pełnoprawnym członkiem Wydziału Teologicznego, w praktyce oznaczało to uzyskanie funkcji profesora i objęcie wykładów.
  Z krakowską Uczelnią Jan Kanty związał się do końca życia, zmarł 24 grudnia 1473, został pochowany w kościele św. Anny.
  Śmierć Jana Kantego była początkiem kultu, jego grób stał się celem odwiedzin wiernych nie tylko z Krakowa ale też z całej Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich[1]. Notowano także cuda, jakie miały się odbyć za sprawą Profesora. Szerzący się kult sprawił, że bp Piotr Tomicki nadał kościołowi św. Anny tytuł Kolegiaty 27 października 1535 r. W 1580 papież Grzegorz XIII nadał przywilej odpustu dla tych, którzy nawiedzą grób Jana Kantego. W 1603 roku, w związku z koniecznością renowacji nagrobka, wystawiono doczesne szczątki Jana Kantego po czym złożono je do nowego sarkofagu. Prochy Jana Kantego przenoszono jeszcze dwa razy - w 1686 roku podjęto decyzję o budowie nowego kościoła, w związku z tym przeniesiono doczesne szczątki do Collegium Maius, po ukończeniu kościoła prochy przeniesiono spowrotem do Kolegiaty w 1699 r.

  Beatyfikacji Jana Kantego dokonał papież Innocenty XI w 1680 roku, kanonizacji zaś Klemens XIII w 1767 roku.

  W Krakowie i Małopolsce rozpowszechnione są liczne legendy dotyczące św. Jana Kantego. Jedna z najpopularniejszych mówi:

  Któregoś razu Jan Kanty ujrzał biedaka dygocącego z zimna. Zmartwiony oddał mu swój jedyny płaszcz. Nie minęło wiele czasu gdy na niebie pojawiła się cudowna jasność. W pewnym momencie z tej jasności wyłoniła się Matka Boska, która oddała Janowi swój własny płaszcz. (niniejsza legenda jest zobrazowana na polichromii kościoła św. Anny na sklepieniu nad relikwiami świętego).

  Inna z legend opowiada o cudzie z dzbanem: Któregoś dnia Jan Kanty ujrzał płaczącą dziewczynkę. Podszedł do niej i spytał o przyczynę. Dowiedział się, że dziewczynka szła z dzbankiem mleka, w pewnym momencie dziewczynka upuściła dzban, który się rozbił a mleko wylało się na drogę. Jan Kanty powiedział wówczas: "Nie czas płakać nad rozlanym mlekiem", wziął skorupy do ręki i w cudowny sposób skorupy połączył się w nowy dzban. Gdy tylko podał naczynie dziewczynce wnętrze dzbanu wypełniło sie mlekiem. (przedstawienie cudu z dzbanem można zobaczyć w kościele św. Floriana).

  Przedstawienia tegoż świętego znaleźć można w:

- Kościele św. Anny - miejsce wiecznego spoczynku

- Collegium Maius - kaplica poświęcona św. Janowi Kantemu

- Kościele św. Floriana - malowidło przedstawiające cud z dzbanem

- Kościele na Skałce - jako jedna z postaci zdobiąca ołtarz polowy

  A także w:

  - Kościele p.w. św. Jana Kantego w Kętach


[1] A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa, Lublin 1984, za ks. Władysław Gasidło, Wokół konfesji..., s. 29.

Literatura:

• ks. Gasidło Władysław, Wokół konfesji świętego Jana z Kęt w Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie, Kraków 2003


  Patrz także:

Relikwiarz na czaszkę św. Jana Kantego

Lista postaci świata rzymsko-katolickiego opisanych na stronie:

św. Faustyna Kowalska
św. Florian
św. Jacek Odrowąż
św. Jadwiga Andegaweńska
św. Jan Kanty
św. Jan Paweł II
bł. Salomea Piastówna
bł. Aniela Salawa
bł. Wincenty Kadłubek

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT