Strona główna >Zabytki Krakowa > Stare Miasto > Kościół franciszkanów > Matka Boska Nieustającej Pomocy
OBRAZ MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  Oryginał ten znajduje się w rzymskim kościele św. Alfonsa Liguori, jakkolwiek do tej świątyni został sprowadzony jeszcze w średniowieczu przez bogatego kupca. Czasem w nazewnictwie można spotkać to dzieło pod nazwą Matka Boska Kreteńska, gdyż tradycja przypisuje pochodzenie tego wizerunku właśnie z Krety. Według legendy podróżni płynący statkiem zaczęli się modlić do tego obrazu w związku z szalejącą burzą, która groziła zatopieniem statku. Modlitwy zostały wysłuchane.

  Obraz trafił do Rzymu, po czym zaginął i został dopiero odnaleziony przez redemptorystę o. Michała Marchi. W 1865 papież Pius IX podarował ten obraz redemptorystom, a w związku z tym przeniesiony został do ich świątyni, czyli kościoła św. Alfonsa w Rzymie.

  Jak więc kopia tego obrazu rozpowszechniona została w Krakowie i Małopolsce? Otóż na zaproszenie kard. Jana Puzyny oraz bpa Anatola Nowaka redemptoryści sprowadzili się do Krakowa. Będąc bardziej precyzyjnym sprowadzili się do Podgórza, gdyż było to wtedy niezależne miasto. Na początku 1900 roku zakupili działkę w Podgórzu, niedaleko tzw. Krzemionek a już dwa lata później rozpoczęli budowę klasztoru a potem kościoła.

  Budowa świątyni kosztuje. Część pieniędzy pozyskano ze środków diecezji krakowskiej, pewną część podarowali redemptoryści z Austrii i Niemczech zaś część pieniędzy pozyskano z kolportażu obrazków przedstawiających Matkę Boską Nieustającej Pomocy. I właśnie efektem tego kolportażu jest duża popularność tego wizerunku. Można go zobaczyć zarówno na małych, wotywnych obrazkach, kupowanych przez prywatnych ludzi jak i dużych obrazach kupiwanych przez parafie. Efekty są widoczne do dzisiaj. Obrazy te znajdują się w kościele redemptorystów, kościele franciszkanów, kościele parafialnym w Wadowicach, w Sanktuarium św. Jana Pawła II. A jeśli Czytelnik mieszka niedaleko świątyni redemptorystów (Warszawa, Toruń, Łódź, Bielsko-Biała, Poznań - w sumie 22 placówki), to na pewno z tym wizerunkiem się spotkał. Warto o tym pamiętać, zwiedzając Kraków. Może ktoś więc dopatrzy się w Grodzie Kraka fragmentu swojej małej ojczyzny.


  Przypisy:

 [1] Mieczysław Wallis, Secesja, Wyd. Arkady, Warszawa 1984, s. 112.

 [1] Mieczysław Wallis, Secesja..., s. 114.

 [3] Michał Jakubczyk, Franciszkański Kraków. Przewodnik po miejscach franciszkańskich w Małopolsce, Kraków 2009, s. 23.


  Literatura:

 • Adamczewski Jan, Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1996

 • Bojarska-Syrek Joanna, Wyspiański. Witraże, Warszawa 1980

 • Gaweł Łukasz, Stanisław Wyspiański. Życie i twórczość, rozdz. Znowu franciszkanie, Kraków 2007

 • Jakubczyk Michał, Franciszkański Kraków. Przewodnik po miejscach franciszkańskich w Małopolsce, Kraków 2009

 • Morgunow Ewa, Madonny, Warszawa 2007, rozdz. Matka Boska Bolesna z Krakowa', s. 70.

 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV Miasto Kraków, cz. 2 Kościoły i Klasztory Śródmieścia, red. Adam Bochnak i Jan Samek

 • Wallis Mieczysław, Secesja, Wyd. Arkady, Warszawa 1984


 •   Zwrócić uwagę:

   • Polichromie i witraże S.Wyspiańskiego
   • Droga Krzyżowa J. Mehoffera
   • Cudowny obraz MB Smętnej Dobrodziejki
   • Ławeczka Jana Pawła II
   • Kopia Całunu turyńskiego
   • Galeria Biskupów Krakowskich
   • Ołtarz bł. Salomei
   • Ołtarz bł. Anieli Salawy

   Związani z kościołem:

   • Bolesław Wstydliwy
   • błogosławiona Salomea
   • Władysław Łokietek
   • Stanisław Samostrzelnik
   • bp Marcin Szyszkowski
   • Władysław IV
   • Stanisław Wyspiański
   • Józef Mehoffer
   • bł. Aniela Salawa
   • Maksymilian Maria Kolbe
   • Jan Pawel II

  WYCIECZKI SZKOLNE
  PIELGRZYMKI
  STRONA GŁÓWNA
  MUZEA KRAKOWA
  TEATRY KRAKOWA
  KONCERTY
  INNE ATRAKCJE
  IMPREZY CYKLICZNE
  NIEPEŁNOSPRAWNI
  TURYŚCI
  INDYWIDUALNI
  NOCNE ZWIEDZANIE
  Z 'SOWĄ'
  PRACOWNICY
  ZABYTKI KRAKOWA
  MAŁOPOLSKA
  KRAKOWIANIE
  KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

  PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
  tel. +48 885 616 358
  przewodnicykrakowscy@gmail.com
  WYCIECZKI
  CENNIK
  KONTAKT

  PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
  tel. +48 885 616 358
  przewodnicykrakowscy@gmail.com
  WYCIECZKI PO
  KRAKOWIE
  WYCIECZKI PO
  MAŁOPOLSCE
  CENNIK
  KONTAKT