Strona główna >Zabytki Krakowa > Stare Miasto > Kamienica 'Pod Pszczółkami'
  KAMIENICA POD PSZCZÓŁKAMI
  UL. ŚW. MARKA 8


  Typowe dla Krakowa lat 30-tych mieszkanie wielorodzinne zaprojektowane zostało przez Fryderyka Tadaniera i wykonane w pobliżu Plan w latach 1937 – 1938. Głównym inwestorem budowy była była Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Krakowskiego. Dla tego samego zamawiającego architekt przygotował wcześniej projekt Budynku Komunalnej Kasy Oszczędnościowej zrealizowany przy pl. Szczepańskim.

  Kamienica Pod Pszczółkami w warstwie konceptu odwołuje się do krakowskiej tradycji licowania rozbudowanego portalu wapieniem pińczowskim. Front fasady w najniższym pasie części centralnej zamknięto ozdobnym boniowaniem, do szczytu budynku na pięcioosiowym licu biegną dwa występujące silnie pilastry, wykorzystana została także charakterystyczna dla wielu zabudowań Starego Miasta forma attyki.

  Zachowano oryginalną metaloplastykę bramy wejściowej - kratę z zaoblonymi krawędziami oraz rozetowe z latarnią numeracyjną okno nad wejściem. Nie pominięto również detalu kamiennego, świadczącego o próbie nawiązania do tradycyjnej architektury miasta, realizowanego przez formę godła kamienicy. W pasie między pierwszym i drugim piętrem ulokowane zostały pełnoplastyczne kamienne pszczoły. Wybór nie był przypadkowy – pszczoła posiada w kulturze bardzo rozwiniętą symbolikę, począwszy od czasów starożytnych (Biblia, mitologie, podania pogańskie), jej obecność wprowadza atmosferę porządku, systematyczności, pożyteczności, pracy, szacunku dla domu i obowiązkowości.

  Piano nobile kamienicy wykorzystano na umiejscowienie sześciopokojowego mieszkania, pozostałe lokale również były duże, przestronne i traktowane przez Kasę Oszczędnościową jako inwestycja. Obecnie jest to budynek prywatny, nieudostępniany przy żadnej okazji szerszej publiczności.
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT