WYCIECZKI DO KRAKOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY STARSZE - BYŁE GIMNAZJA)    Wycieczka do Krakowa to dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych muszą uwzględniać element edukacyjny i element zabawy. Uczniowie w tym wieku są w stanie skupić uwagę przy zwiedzaniu dłuższych czasowo obiektów takich jak Muzeum Czartoryskich, Sukiennice czy Katedra Wawelska.
   Podpowiedzią przy organizacji mogą być uwzględniane niegdyś w programie ścieżki. I chociaż MEN odszedł już od tych programów, warto się im przyjżeć i zorganizować zwiedzanie pod jednym z poniższych propozycji:

    Ścieżka europejska:
    Polska w Europie zostaje przybliżona przez podanie przykładów najważniejszych związków między Krakowem i państwami europejskimi (koligacje rodzinne z dynastiami królewskimi i książęcymi w Europie, wpływ architektury i sztuki na kształt miasta - Kaplica Zygmuntowska, działalość Wita Stwosza,Bartolomeo Berrecciego, Jana Marii Padovano, Santi Gucciego,Józefa Brizio, Francesco Solariego, Hansa Behama).
    Kraków jako typowe miasto średniowieczne zbudowane na mocy prawa magdeburskiego. Sukiennice historycznym miejscem związanym z przepływem towarów, kapitału i usług, waga miejska, jednostki miar i wag, przepisy celne w średniowiecznej Europie.
    Polityka edukacyjna Unii Europejskiej w zakresie programów współpracy i wymiany młodzieży (Instytut Goethego, Instytut Cervantesa).
    Kształtowanie postawy otwartości i dialogu ponad uprzedzeniami - prezentacja wielokulturowego Krakowa - Żydowski Kazimierz, austriackie osadnictwo w Podgórzu, kościół grekokatolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, kościół ewangelicko-augsburski p.w.św. Marcina.

    Ścieżka patriotyczna:
    Prezentacja miejsc pamięci narodowej ze szczególnym naciskiem na kształtowanie szacunku dla własnego państwa - Wawel (Groby Królewskie, Krypty Wieszczów, Krypta Prezydencka), Krypta Zasłużonych na Skałce oraz obiekty związane z tematyką historyczno-patriotyczną (pomniki Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Pomnik Grunwaldzki), Dzwon Zygmunta. Wskazanie symboli narodowych i państwowych oraz podkreślenie znaczenia stolicy w procesie formowania się świadomości narodowej,sylwetki patriotów (pomnik Piotra Skargi).

    Ścieżka regionalna:
    Wprowadzenie wiedzy o Krakowie i okolicach (wyjaśnienie etymologii nazw regionalnych, prezentacja historii miasta z wykorzystaniem elementów topografii terenu - podania, legendy, przybliżenie obyczajów i tradycji (Legenda o Smoku Wawelskim i szewczyku Dratewce, Podanie o krakowskich gołębiach, Historia św. Stanisława, Legenda o księżniczce Wandzie, Legenda i wieżach Kościoła Mariackiego, Podanie o św, Florianie, Podanie o św. Jadwidze, Podanie o św.Janie Kantym). Lokalne inicjatywy kulturalne - tradycyjny ubiór krakowski, muzyka folklorystyczna, herby miast Małopolski.
    Wyjaśnienie obyczajów krakowskich (Rękawka, Lajkonik, Szopka Krakowska, Emaus, Juwenalia).

    Ścieżka ekologiczna:
    Wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne (prezentacja Plant jako zielonych płuc miasta, panorama Krakowa z wysokości Kopca Kościuszki, Krakusa, historia powstania Błoń, krakowski smog).
    Pogadanka na temat obszarów chronionych oraz ich znaczenia w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz zasady zachowania się na obszarach chronionych (Ojcowski Park Narodowy z rezerwatami endemicznymi (Jaskinia Łokietka, Jaskinia Nietoperzowa, Jaskinia Ciemna).
    Realizacja współczesnych projektów uwzględniających zmiany zachodzące w środowisku naturalnym oraz kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów(parki miejskie, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy).

    Ścieżka czytelnicza i medialna:
    Podkreślenie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wskazanie funkcji teatrów (Teatr Stary,Teatr im. Słowackiego), muzeów (Galeria Sztuki Współczesnej w Sukiennicach, Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Podziemia Rynku), archiwów, bibliotek oraz uczelni wyższych (znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle osiągnięć jego absolwentów - Jana Pawła II, Jana III Sobieskiego, Mikołaja Kopernika, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Lema, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Stuhra).
    Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej. Kody ikoniczne i symboliczne w Krakowie:herby (Wazów, Jagiellonów,Piastów, możnowładców polskich), witraże (projekty Stanisława Wyspiańskiego), polichromie (gwiaździste sklepienie Kościoła Mariackiego, motywy kwiatowe w Kościele Franciszkanów), maszkarony (Dom Jana Matejki, Sukiennice), pomnik Adama Mickiewicza z personifikacjami Cnót.

Strona główna >Wycieczki szkolne> Wycieczka szkół podstawowych starszych (byłe gimnazja)
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT