Strona główna >Małopolska > Wadowice
WADOWICE


  Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1325 i dotyczy rachunków świętopietrza kościoła, będącego wówczas filią parafii w Mucharzu. Ziemia Wadowicka podlegała księstwu oświęcimskiemu, stąd też datowany na 1327 hołd księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka przed królem czeskim Janem Luksemburskim. Prawa miejskie osada otrzymała od kolejnego księcia oświęcimskiego Kazimierza I w I połowie wieku XV.
  Lokowanie miasta na prawie chełmińskim było dla Wadowic, zrujnowanych potężnym pożarem, poważną ulgą - ten sposób lokacji nie wyniszczał mieszczan świadczeniami na wojsko. W wieku XV miasto Wadowice należało do książąt zatorskich, prowadzących politykę pro-jagiellońską, co zaowocowało hołdem księcia Wacława I przed Kazimierzem Jagiellończykiem. Potomek księcia Wacława I Janusz V dokonał sprzedaży księstwa zatorskiego polskiemu królowi Janowi Olbrachtowi.
  Miasto położone korzystnie na szlakach handlowych rozwijało się intensywnie, stając się ośrodkiem rzemiosła i kupiectwa. Rok 1802 przyniósł poważną zmianę - miasto wykupiło prawo do stanowienia o sobie, stając się organizmem wolnym. Po pierwszym rozbiorze Wadowice należały do Cesarstwa Austriackiego, mieściła się tu siedziba cyrkułu. Budowa drogi cesarskiej, łączącej tereny Galicji (Lwów) z Wiedniem, a przechodzącej przez Wadowice stymulowało rozwój miasta. Lata późniejsze przynoszą przeistoczenie Wadowic w miasto powiatowe.
  Początek wieku XX wiąże się z przybyciem do Wadowic pallotynów, którzy od 1909 roku zakładają Collegium Marianum - gimnazjum męskie oraz seminarium duchowne. W czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej nazwa miasta została zniemczona - Wadowitz, nie powiódł się natomiast projekt reaktywowania nazwy Frauenstadt (odnoszącej się do czasów lokacji miasta w XIV w.). W macierzystym domu pallotynów zorganizowano szkołę dla kadetów Luftwaffe. Czas okupacji przynosi bezwzględną eksterminację żydowskiej ludności Wadowic, w 1939 spalono, a następnie wysadzono w powietrze mury synagogi. Lata powojenne to czas odbudowy dla miasta.
  Pięknej chwili Wadowice doczekały się 16 października 1978 roku, kiedy urodzony w Wadowicach kardynał krakowski Karol Wojtyła został wybrany na Ojca Świętego i pod imieniem Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat. Papież odwiedził Wadowice w latach 1979, 1991 i 1999, w roku 1992 poniósł kościół parafialny pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (miejsce swego chrztu) do godności Bazyliki Mniejszej. Pięknym symbolem, upamiętniającym związek Ojca Świętego z Wadowicami, jest data i godzina Jego śmierci zapisana na wieki na zegarze słonecznym na murach kościoła. Beatyfikacja papieża Polaka w dniu 1 maja 2011 roku doprowadziła do urządzenia w Bazylice Mniejszej specjalnej kaplicy poświęconej Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, mieszczą się w niej relikwie Ojca Świętego - ampułka z kroplą krwi.
 
Trzeba zobaczyć:  

Kościół parafialny – Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP
Dom przy Kościelnej 4 – jeden z najstarszych budynków w mieście (przełom XVIII i XIX w. obecnie Muzeum Miejskie)
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
Klasztor Ojców Karmelitów Bosych
Klasycystyczny dwór "Mikołaj" (nazwany tak na cześć wójta Mikołaja Komorowskiego) z XIX w.
Pomnik Papieża Jana Pawła II ustawiony w 2006 roku
Krzyż Katyński odsłonięty 22 kwietnia 2010 roku
Pomnik żołnierzy 12 pułku piechoty

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT