MODERNIZM W KRAKOWIE  Lata dwudzieste XX wieku stały się dla Polski szansą na utworzenie nowej rzeczywistości. Odrodzenie istnienia państwowości wiązało się z koniecznymi inwestycjami:

1. utworzeniem scalonych węzłów komunikacyjnych
2. wdrożeniem jednolitego systemu płatniczego
3. zbudowaniem aparatu administracyjnego wraz z jego zapleczem architektonicznym
4. rozwinięciem systemu edukacji
5. kreacją sieci informacyjnej (media), podporządkowanej oficjalnej polityce

  Dla umysłów projektantów zadania te miały jasno określoną kolejność – należało utworzyć podwaliny istnienia państwowości z siecią połączeń kolejowych i drogowych, odpowiednimi budynkami administracji publicznej, ale również pamiętać o potrzebach ludności – prace nad przeniesieniem na papier pomysłów, jak zbudować funkcjonalną szkołę, szpital czy osiedle mieszkaniowe, ruszyły pełną parą.

  Dla Krakowa, uwzględniając wymienione powyżej cele, zrealizowano szereg projektów, warto przytoczyć pewne daty:
Handel i media 1922 rok – zamknięcie budowy domu towarowego Bazar Polski, późniejszej siedziby Pałacu Prasy (proj. T. Stryjeński, F.Mączyński)

Komunikacja 1931-36 – przebudowa Poczty Polskiej (proj. F. Tadanier)

Bezpieczeństwo finansowe 1922-25 – powstanie gmachu Powszechnej Kasy Oszczędności (proj. A.Szyszko-Bohusz)

Zdrowie 1923 – powstanie gmachu Szkoły Pielęgniarek i Higienistek UJ (proj. J. Struszkiewicz, M. Burstin), 1921-36 budynku Kliniki Ginekologicznej i Chorób Kobiecych UJ tych samych architektów, utworzenie Szpitala Miejskiego im. G. Narutowicza 1927-34 proj. W. Krzyżanowski.

Edukacja 1924-36 budowa Domu Studentów Oleandry (proj. W. Krzyżanowski, S. Piwowarczyk), Bursy na ul. Skarbowej 1929 (proj. W. Krzyżanowski), domu dla medyków 1930 (proj. J. Struszkiewicz, M. Burstin), 1932-37 Domu Śląskiego (J. Rybicki, L. Wojtyczko, W. Pogany).

Architektura mieszkaniowa:
a) kolonia willowa UJ przy Młynówce Królewskiej, domy profesorskie projektantów L. Wojtyczki, S. Żeleńskiego i P.Jurkiewicza,
b) budynek mieszkalny Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych przy al. Słowackiego oraz Placu Inwalidów (proj. W. Nowakowski z 1924-29)
c) inwestycja Kasa Oszczędności Miasta Krakowa na św. Tomasza 1928-29 (proj. W. Krzyżanowski)
d) domy oficerów WP na ul. Lubelskiej i Wrocławskiej 1928-30 (proj. B. Handelsman-Targowski)
e) Kooperatywa Mieszkaniowa na Placu Sikorskiego (T. Stryjeński, F. Mączyński) z lat 1922-29
f) dom Pracowników PKO na ul. Zyblikiewicza 1925-27 (proj. A. Szyszko-Bohusz)
g) dom czynszowy TU „Feniks” 1928-31 (proj. A. Szyszko-Bohusz)
h) dom TU „Feniks” na ul. Basztowej (proj. J. Struszkiewicz, M. Burstin)
i) dom Funduszu Emerytalnego Pracowników Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Krakowskiego 1932-34 (F. Tadanier, S. Strojek)

Strona główna >Kultura i historia Krakowa> Modernizm
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT