Strona główna >Kultura i historia Krakowa> Kalendarium II wojny światowej
  KALENDARIUM II WOJNY ŚWIATOWEJ12.04.1939 termometr uczuć krakowian wskazał 2000000 zł

06.08.1939 25 rocznica wymarszu Pierwszej Kadrowej, obchody na Błoniach

31.09.1939 mobilizacja powszechna

06.09.1939 Niemcy wkraczają do Krakowa

11.09.1939 wprowadzenie w Krakowie nowych zasad - oznakowania własności żydowskiej, oddanie wszelkiej posiadanej broni oraz zakaz zawierania z Żydami jakichkolwiek umów cywilno-prawnych

17.09.1939 Związek Radziecki przekracza granice Polski

20.09.1939 klęska Armii Kraków pod Tomaszowem Lubelskim, dowódca Antoni Szylling dostaje się do niewoli do OL Marnau w Bawarii

12.10.1939 utworzenie GG z gubernatorem Hansem Frankiem

26.10.1939 wejście w życie dekretu o utworzeniu GG, dekret o obowiązku pracy dla ludności od 14-60 roku życia

06.11.1939 Sonderaktion Krakau

07.11.1939 przybycie do Krakowa Hansa Franka

11.12.1939-06.30.1940 demontaż Pomnika Grunwaldzkiego

11.01.1940 zakaz posiadania odbiorników radiowych

11.01.1940 decyzja o demotażu pomnika Kościuszki na Wawelu

20.02.1940 zakaz komunikacji tranzsportem publicznym dla ludności żydowskiej

18.05.1940 Otto Wachter ogłasza, że do 15.08. w Krakowie pozostanie 15 000 Żydów, w związku z powyższym do 01.10. miasto opuszcze 32 000 Żydów

17.07.1940 wywiezienie zburzonego pomnika A. Mickiewicza do Urzędu Budowlanego na Placa Inwalidów

01.09.1940 Rynek Główny - Der Alte Martkt staje się Adolf-Hitler-Platz, a teatr Słowackiego Staattheater GG

31.10.1940 ogłoszenie indeksu książek

03.03.1941 stworzenie getta

22.06.1941 wybuch wojny niemiecko-radzieckiej 13.07.1941 przyjęcie do Krakowa nowych gmin, rozszerzenie powierzchni miasta z 48 do 169 km kwadratowych

21.03.1942 kościół św.św. Piotra i Pawła przekazany Niemcom

16.04.1942 akcja aresztowań w Kawiarni Plastyków

08.06.1942 wywózka do Bełżca 7000 Żydów bez Blauschein

28.10.1942 wywózka do Bełżca 4500 Żydów, ok. 600 zabito w getcie

13.023.1943 komendantem obozu w Płaszowie zostaje Amon Goeth

13-14.03.1943 likwidacja getta, do KL Auschwitz dociera 2000 Żydów, 1500 trafia do komory gazowej, ok. 2000 ginie podczas likwidacji getta. Niemieckie radio podaje informację o Katyniu

10.01.1944 AL Plaszów zostaje przekształcony w KL Plaszów

29/30.01.1944 zespół krakowskiego Kedywu pod dowództwem mjra „Wąsacza" (Stanisław Więckowski), na rozkaz dowódcy krakowskiego Okręgu AK płka „Lutego" (Józef Spychalski), dokonał nieudanego zamachu na Hansa Franka

11.07.1944 zamach na Koppego

14.01.1945 ostatnia grupa z KL Plaszów wysłana do KL Auschwitz

15.01.1945 mord na Dąbiu, rozstrzelanie 79 osób, przeżyje tylko ranny Jan Hajduga

18.01.1945 wyzwolenie obozów i Krakowa przez Armię Czerwoną

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT