Strona główna >Małopolska > Bochnia
  BOCHNIA


 Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1198. Jednak dopiero pięćdziesiąt lat później, czyli w 1248 Bochnia nabiera znaczenia wraz z odkryciem złół soli. Pierwotnie sól wydobywano ze złóż solankowych. Była to sól rozpuszczona w podskórnych wodach, później dokopano się do złóż soli kamiennej. Waga odkrycia soli była ogromna. Już w roku 1251 książę Bolesław Wstydliwy nadaje Bochni liczne prawa. Kazimierz Wielki, doceniając znaczenie miasta wybiera je jako jedno z sześciu tworzące tzw. Radę Sześciu Miast. Bochnia zajmuje to prestiżowe miejsce obok Krakowa, Kazimierza, Olkusza, Wieliczki i Sącza. Trudne chwile dla Bochni nastąpiły w połowie XVII wieku. Najazd Szwedów doprowadził do niemal całkowitego upadku miasta. Dzisiajsza miejscowość jest liczy ok. 30 tysięcy mieszkańców.
  W mieście zachowały się liczne pamiątki po świetnej przeszłości. Do najważniejszych z pamiątek przeszłości należy kościół p.w. św. Mikołaja, budynek klasztoru dominikanów oraz kilka kamienic z końca XVIII wieku znajdujących się na Rynku.

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT