Str.główna>Zab. Krakowa>Stare Miasto>Kościół Mariacki> Kaplice boczne
  KAPLICE BOCZNE KOŚCIOŁA MARIACKIEGO  Kościół Mariacki otoczony jest licznymi kaplicami:

Kaplica św. Antoniego, w centralnej części znajduje się wizerunek tegoż świętego. W Średniowieczu więźniowie skazani na śmierć spędzali tu ostatnią swą noc w życiu.

Kaplica Matki Boskiej Loretańskiej, kaplica ta powstała poprzez oddzielenie kratą części lewej nawy bocznej. Wewnątrz znajduje się ołtarz przypisywany Franciszkowi Placidiemu.

Kaplica św. Jana Chrzciciela, wewnątrz pochowani są Seweryn Boner (bankier Zygmunta Starego) oraz jego żona Zofia z Bethmanów. Ich nagrobki zdobią płyty wykonane w warsztacie Hansa Vischera w Norymberdze, zaprojektowane przez Stanisława Stwosza. Kaplicę zdobi polichromia wykonana przez Józefa Mehoffera. W późnobarokowym ołtarzu znajduje się obraz św. Jana Chrzciciela, po bokach obrazu stoją figury świętych Jana Nepomucena i Jana Kantego.

Kaplica św. Wawrzyńca, kaplicę zdobi późnobarokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym 'Męczeństwo św. Wawrzyńca'

Kaplica Archanioła Michała, w kaplicy znajduje się ołtarz z obrazem 'Matki Boskiej z Dzieciątkiem' malowany przez Wojciecha Dembowskiego

Kaplica Przemienienia Pańskiego, wewnątrz kaplicy znajduje się ołtarz przypisywany Franciszkowi Placidiemu i obrazem przedstawiającym 'Przemienienie na górze Tabor'. Polichromia pędzla Jana Bukowskiego datowana jest na początek XX wieku. W ołtarzu kaplicy odnajdujemy posąg Jezusa Chrystusa wykonany w 1925 roku przez Karola Hukana.
  Naprzeciwko wejścia zobaczyć można nagrobek kanonika Katedry Wawelskiej oraz archiprezbitera kościoła Mariackiego - Karola Lochmana (zm. 1803). Lochman jest odpowiedzialny za usunięcie części przeszkleń w oknach witrażowych prezbiterium.
  Obok znajdują się płyty epitafijne małżeństwa Julianny i Tomasza Krzyżanowskich, fundatorów odnowienia hejnału z Wieży Mariackiej. W tejże kaplicy znajduje się ponadto nagrobek rodziny Kamieńskich, z których najbardziej znanym jest Henryk Krzyżanowski - generał brygady wojsk polskich w Powstaniu Listopadowym, uczestnik bitwy pod Somosierrą. Bohater zginął pod Ostrołęką w 1831 roku.

Kaplica św. Jana Nepomucena, wewnątrz pochowani zostali Piastowie z lini Oświęcimsko-Zatorskiej. Twórcą polichromii są Włodzimierz Tetmajer (ściany) oraz Jan Bukowski (sklepienie). Okno wypełnione jest witrażem zwanym dziękczynnym zatytułowanym 'Opieka Matki boskiej nad Krakowem'. i zaprojektowanym przez Jana Januszewskiego. Przeszklenie zrealizowano w roku 1945 i poświęcono przez archiprezbitera Ferdynanda Machaya.

Kaplica Aniołów Stróżów, wejście do kaplicy prowadzi przez schody od strony kruchty południowej. Kaplica wyniesiona jest ponad poziom pozostałych kaplic. Wewnątrz znajduje się tryptyk przedstawiający św. Stanisława ze Szczepanowa. Jego wykonanie przypisywane jest Stanisławowi Stwoszowi.

Kaplica św. Walentego, w ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej przypisywana malarzowi Rafałowi Hadziewiczowi. Drugi obraz 'Uzdrowienie obłąkanego przez św. Walentego' namalowany został też przez Rafała Hadziewicza. W centralnej części kaplicy znajduje się → renesansowy nagrobek Marcina Leśniowolskiego, starosty łosickiego i zatorskiego i ufundowany przez żonę Annę Oborską.

Kaplica św. Łazarza, kaplica została ufundowana na początku XV wieku, pierwotnie p.w. Matki Boskiej Śnieżnej...(więcej)

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Kaplicę zdobi kopia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. W tejże kaplicy brała ślub słynna para Jadwiga Mikołajczykówna i Lucjan Rydel. Ich wesele uwiecznił Stanisław Wyspiański w swoim dramacie. W kaplicy wystawiony jest Najświętszy Sakrament i odbywa się Wieczysta Adoracja.

Kaplica Nawrócenia św. Pawła (Kaufmanów) - od strony zewnętrznej widoczny jest balkonik przynależny do tejże kaplicy. Tuż obok balkonu Kaufmanów znajduje się dzwonek za konających   Literatura:


• Bałus Wojciech, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz.2 Matejko i Wyspiański', Kraków 2007.

• Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV Miasto Kraków, cz. 2 Kościoły i Klasztory Śródmieścia, red. Adam Bochnak i Jan Samek

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT