Str.główna>Zab. Krakowa>Stare Miasto>Kościół Mariacki> Kalendarium
 KOŚCIÓŁ MARIACKI - KALENDARIUM ok. 1221 - 1222 pierwsze wzmianki na temat Kościoła Mariackiego, ustanowienie świątyni kościołem parafialnym przez bpa Iwona Odrowąża

 ok. 1287 - 1320 rozbudowa kościoła
,br>  ok. 1355 - 1365 rozbudowa prezbiterium sumptem Mikołaja Wierzynka stolnika sandomierskiego

 ok. 1380 - 1397 przebudowa kościoła z układu halowego na bazylikowy

 1392 - 1397 przebudowa swiatyni z halowej na bazylikowa przez Mikolaja Wernera

 1392 pierwsze informacje o hejnale mariackim (grany do 2 poł. XVIII w.)

 ok. 1435 - 1446 budowa kaplic bocznych przez muratora Franciszka Wiechonia z Kleparza

 1442 runęło sklepienie (przypuszczalnie nastąpiło trzęsienie ziemi)

 1477 - 1489 rzezbienie Ołtarza Mariackiego przez Wita Stwosza

 1478 podwyzszenie wiezy pólnocnej, nakrycie helmem wyk. przez Macieja Heringha,

 1666 fundacja złotej korony na Hejnalicy - wyższej wieży Kościoła Mariackiego

 1551 - 1554 fundacja cyborium z legatu Tomasza Penczbergera, proj. Jan Maria Padovano. Na cyborium inskrypcje: "Mors malis vita bonis" ("Złym śmierć dobrym życie") oraz "Factus cibus viatorum" (fragment hymnu "Ecce panis Angelorum factus cibis viatorumvere panis filiorum" "Oto boski chleb Aniołów / Dla pielgrzymów wśród padołów / Dla synowskich jeno stołów").

 1750 - 1753 rozbudowa o kruchtę zachodnią proj. Franciszka Placidiego wzorowana na Grobie Bozym w Jerozolimie

 1736 dzwonek za konajacych Kaspra Koerbera z Wroclawia

 25 marca 1794 powtórzenie roty przysięgi przez Tadeusza Kościuszkę

 1810 przywrócenie zwyczaju grania hejnału sumptem Julianny z Lichockich Krzyżanowskiej i Tomasza Krzyżanowskiego

 1883 obchody dwusetnej rocznicy bitwy pod Wiedniem, wmurowanie tablicy pamiątkowej Piusa Welońskiego

 1887 - 1891 restauracja kościoła pod kierunkiem architekta Tadeusza Stryjeńskiego

 1900 ślub Jadwigi Mikołajczykównej i Lucjana Rydla, pary młodej z dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

 1927 rozpoczęcie transmisji hejnału przez I Program Polskiego Radia

 28 listopada 1942 ślub Tadeusza Pankiewicza z Heleną z domu Kaim

 1962 nadanie tytułu bazyliki mniejszej przez papieża Jana XXIII

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT