WYCIECZKI DO KRAKOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(KLASY MŁODSZE)
  Zwiedzanie Krakowa i okolic jest doskonałą okazją do wdrożenia wielopoziomowego programu edukacyjnego na poziomie szkoły podstawej. Proponowane przez nasze biuro trasy wycieczek zostały przygotowane pod kątem realizacji ścieżek edukacyjnych realizujących następujące treści nauczania: patriotyczne, regionalne, ekologiczne, czytelnicze i medialne.
Nasze doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie interesujących i przystępnych dla uczniów metod prezentacji miasta. Podczas zwiedzania zakładamy realizację następujących punktów:

   Ścieżka patriotyczna:

   Prezentacja miejsc pamięci narodowej ze szczególnym naciskiem na kształtowanie szacunku dla własnego państwa - Wawel (Groby Królewskie, Krypty Wieszczów, Krypta Prezydencka), Krypta Zasłużonych na Skałce oraz obiektów związanych z tematyką historyczno-patriotyczną (pomniki Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Pomnik Grunwaldzki), Dzwon Zygmunta.
   Wskazanie symboli narodowych i państwowych oraz podkreślenie znaczenia stolicy w procesie formowania się świadomości narodowej, sylwetki patriotów (pomnik Piotra Skargi).

   Ścieżka regionalna:

   Wprowadzenie wiedzy o Krakowie i okolicach w sposób przystępny dla dzieci w wieku szkolnym - podania, legendy, przybliżenie obyczajów i tradycji (Legenda o Smoku Wawelskim i szewczyku Dratewce, Legenda o hejnale z Kościoła Mariackiego, Podanie o krakowskich gołębiach, Historia św. Stanisława, Legenda o księżniczce Wandzie, Legenda o wieżach Kościoła Mariackiego, Podanie o św. Florianie, Podanie o św. Jadwidze, Podanie o św. Janie Kantym).
   Wyjaśnienie obyczajów krakowskich (Rękawka, Lajkonik, Szopka Krakowska, Emaus, Juwenalia).

   Ścieżka ekologiczna:

   Wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne (prezentacja Plant jako zielonych płuc miasta, panorama Krakowa z wysokości Kopca Kościuszki, Krakusa, historia powstania Błoń, krakowski smog).
Pogadanka na temat obszarów chronionych oraz ich znaczenia w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz zasady zachowania się na obszarach chronionych (Ojcowski Park Narodowy z rezerwatami endemicznymi (Jaskinia Łokietka, Jaskinia Nietoperzowa, Jaskinia Ciemna).
Realizacja współczesnych projektów uwzględniających zmiany zachodzące w środowisku naturalnym (parki miejskie, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy).

   Ścieżka czytelnicza i medialna:

   Podkreślenie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wskazanie funkcji teatrów (Teatr Stary, Teatr im. Słowackiego), muzeów (Galeria Sztuki w Sukiennicach, Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Podziemia Rynku), archiwów, bibliotek oraz uczelni wyższych (znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle osiągnięć jego absolwentów - Jana Pawła II, Jana III Sobieskiego, Mikołaja Kopernika, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Lema, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Stuhra).

Jesteś tutaj: Strona główna>Wycieczki szkolne> Wycieczka dla szkoły podstawowej klasy I-IV
WYCIECZKI SZKOLNE
» klasy I-IV
klasy V-VIII
szkoła średnia
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
PIELGRZYMKI
GRUPY PRACOWNICZE
NIEPEŁNOSPRAWNI
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
TANIE NOCLEGI
W AKADEMIKACH
UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO
TURYŚCI INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
os. Ogrodowe 18/23, 31-916 Kraków
tel. +48 885 616 358
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT