Jesteś tutaj: Strona główna >Krakowianie >Monarchowie> Wazowie
  WAZOWIE  Wazowie odegrali dla Krakowa niebagatelną rolę, przede wszystkim król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy. O tym wie każdy, ale mało kto kojarzy działalność tej rodziny dla byłej stolicy Polski. Zatem po kolei.

 • Katarzyna Jagiellonka - najmłodsza córka Zygmunta Starego oraz Bony Sworzy. Rodzice zaproponowali władcą Szwecji małżeństwo swej 36-letniej już córce z księciem Finlandii Janem. Owo 'małżeństwo polityczne' okazało się dość szczęśliwym związkiem, z tego związku rodzi się przyszły król Polski i Szwecji, Zygmunt III Waza.

 • Zygmunt III Waza - jego rządy w Rzeczypospolitej przypadają na lata 1587-1632. Okres, o którym mowa, był dość niespokojny dla Europy, na dobre już zostały rozprowadzone po kontynencie idee Marcina Lutra, Kościół rzymsko-katolicki zareagował na tezy Marcina Lutra kontrreformacją. W dobie kontrreformacji powstają i rozwijają się jezuici, mający trzymać społeczeństwa przy wierze rzymsko-katolickiej. Jezuici trafiają także do Polski, a do Krakowa sprowadzeni zostają z Braniewa przez Stefana Batorego. Jednak dopiero Zygmunt III Waza finansuje dla jezuitów ogromną świątynie, czyli kościół śś. Piotra i Pawła.
  Z tych samych, religijnych przyczyn doprowadził do unii brzeskiej, w obawie przed ingerencją Rosji i jej chęcią do roztoczenia władzy nad prawosławnymi obywatelami Rzeczypospolitej doprowadził do zacieśnienia związków z katolikami i akceptacji papieża. Tym sposobem stworzył nowy kościół czyli grekokatolicki. Pokłosiem tego jest istniejąca dziś świątynia unicka przy ul. Wiślnej.
  Podczas panowania Zygmunta III Wazy doszło do tragicznego pożaru Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1595 roku zamek stanął w płomieniach, najbardziej ucierpiało północne skrzydło zamku. Pożar ten przyśpieszył z pewnością decyzję króla o przeniesieniu dworu do Warszawy. Istotnie, w 1596 król wyruszył wraz z dworem do Warszawy, ale zachował tradycję Katedry Wawelskiej jako kościoła grzebalnego monarchów Polski. Wybudował Kaplicę Zygmuntowską, kiedy w 1631 roku zmarła jego kochająca żona Konstancja załamał się i pół roku później, wiosną 1632 roku zmarł i został pochowany obok żony w sfinansowanej przez siebie kaplicy.

 • Władysław IV - po śmierci ojca Zygmunta III Wazy sejm wybrał na następce najstarszego syna Władysława IV. Król ten zachował decyzję ojca i pozostawił swój dwór w Warszawie, ugruntowując tym samym znaczenie nowej stolicy Polski. Przyszły król urodził się w Łobzowie (dziś dzielnica Krakowa) 9 czerwca 1595 roku. Wtedy jeszcze królewicz miejsca jednak pamiętać nie mógł, ojciec bowiem na początku następnego roku przeniósł swą siedzibę do Warszawy. Kraków jednak zachował ciekawą pamiątkę z okazji urodzin królewicza - kaplicę oraz Arcybractwo Męki Pańskiej przy kościele franciszkanów (kaplica do dziś istniejąca). Władysław IV zachował tradycję i 6 lutego 1633 roku koronował sie w Katedrze Wawelskiej. W 1648 roku król zmarł i także zgodnie z tradycją pochowano go w Katedrze Wawelskiej.

 • Jan Kazimierz - jeszcze w roku śmierci brata Władysława IV sejm wybrał Jana Kazimierza na następcę na tronie Polski. Ów trzeci z Wazów miał najmniej związków z Krakowem. Zgodnie z tradycją koronowany został na Wawelu w styczniu 1649 roku. Jego polityka skierowana była jednakże na sprawy zewnętrzne, na liczne wojny, jakie wówczas ogarnęły Rzeczpospolitą. Dalsze związki z Krakowem to w zasadzie tylko pogrzeb, Jan Kazimierz, momo, że nie pełnił już wówczas funkcji króla (abdykował) został pochowany w Katedrze Wawelskiej w 1676 roku.
  Do dziś pozostało całkiem sporo pamiątek po władcach z dynastii Wazów. Oprócz wymienionych obiektów architektury, czyli Kaplicy Wazów, kościoła śś. Piotra i Pawła, kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej przy kościele franciszkanów, Kraków posiada wiele cennych przedmiotów osobistych oraz innych pamiątek związanych z królami. Zainteresowanych można skierować do Muzeum Książąt Czartoryskich. Znajduje się tam obrazek św. Krzysztofa, wg tradycji malowany przez uzdolnionego plastycznie Zygmunta III Wazę. Mamy także liczne medale, jakie bite były za panowania tychże królów.Literatura:


PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
os. Ogrodowe 18/23, 31-916 Kraków
tel. +48 885 616 358
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE