Str.główna>Zab. Krakowa>Podgórze> Park im. W.Bednarskiego
  PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO  Park im. W.Bednarskiego w założeniu powstaje jako park miasta Podgórza. Jego inicjatorem i głównym koordynatorem był Wojciech Bednarski - nauczyciel, dyrektor szkoły ludowej, radny miasta, działacz społeczny, założyciel Towarzystwa Oszczędnościowego "Wzajemna Pomoc", wicedyrektor Towarzystwa Upiększania Miasta Podgórza. Początki prac nad zaanektowaniem części działającego wówczas na Krzemionkach kamieniołomu dla celów rekreacyjno-ekologicznych odnoszą się do roku 1884, do 1890 sfinansowano (w dużej mierze z prywatnego portfela Bednarskiego) plantację drzew, krzewów oraz infrastrukturę parku (altanę i ławki). Trudność polegała przede wszystkim na konieczności zwiezienia do byłego wyrobiska olbrzymich mas ziemi ogrodowej próchniczej, gdyż na skalnym podłożu nie można było liczyć na jakikolwiek rozwój roślinności. W 1892 roku miasto Podgórze, widząc zaangażowanie dyrektora szkoły oraz młodzieży oraz doceniając zaawansowanie prac, włącza projekt "Ogrodu na Krzemionkach" do budżetu. W parku na potrzeby skarp i alejek wykorzystano ziemne fortyfikacje, zbudowano glorietę, taras widokowy oraz bufet. Oficjalne otwarcie parku dla publiczności nastąpiło w 1896 roku, szybko tereny te stały się ulubionym miejscem spędzania czasu dla podgórzan, w niedziele i święta dodatkowo odbywały się w parku koncerty orkestry salinarnej z Wieliczki. Przestrzeń postarano się również wykorzystać, tworząc w niej miejsca pamięci narodowej (instalacja pomników Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Jana III Sobieskiego). Lata 20-te XX wieku to nowy projekt wykorzystania parku również dla dzieci - otworzono na łączce boisko w czsie zimy zamieniane na ślizgawkę. Pamiętano i o wielkim inicjatorze założenia, w roku 1937 ustawiając pomnik Wojciecha Bednarskiego.

  Park obecnie ma powierzchnię 8,5 ha, posiada trzy wejścia - od strony ul. Parkowej, od ul. Krzemionki oraz od strony Placu Niepodległości po wyniosłych schodach. Plan parku zakłada alejki (Wielka Promenada, Aleja Okrężna, Mała Promenada, Wielka Serpentyna), tereny niezacienione dla zabaw dzieci (Łąka, Plac Sokoli). Gatunki drzew występujące w parku to: sosna czarna, sosna pospolita, świerk kłujący, świerk pospolity, żywotnik zachodni, robinia akacjowa, jesion wyniosły, topola biała, topola czarna, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, broza brodawkowata, grab pospolity, buk pospolity, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, czeremcha pospolita, klon jesionolistny, klon pospolity, klon jawor, kasztanowiec biały, orzech czarny, aliant gruczołkowaty, tulipanowiec amerykański, oliwnik wąskolistny, dereń biały, dereń jadalny, bez czarny, suchodrzew tatarki, śnieguliczka biała, lilak ogrodowy, jaśminowiec wonny, żylistek szorstki, karagana syberyjska, trzmielina pospolita, cis pospolity, jałowiec pospolity i wiele innych. Najstarsze okazy rosną w obrębie pierwszej formacji ogrodu przy Szkole Gastronomicznej (niegdyź gimnazjum i IV LO) oraz przy wschodniej ścianie schodów od ul. Zamoyskiego. Zachowane po dziś dzień instalacje w parku to studnia oraz domek przekształcony z budynku Wagi, kontrolującej ciężar wozów z kamieniami - urobkiem kamieniołomu.


  Literatura:


Katarzyna Żółciak, Jarosław Żółciak : "Park im. Wojciecha Bednarskiego" Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida Urząd Miasta Krakowa Kraków 2007


PARK
BEDNARSKIEGO
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT