Strona główna >Zabytki Krakowa > Stare Miasto > Pałac Biskupów
  PAŁAC BISKUPÓW  Historia Pałacu Biskupów sięga połowy wieku XIV. Już wówczas na tym terenie stał bliżej nieokreślony budynek stanowiący siedzibę biskupów krakowskich. Nieco więcej informacji pochodzi z XVII wieku, kiedy to decyzją ówczesnego biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego istotnie przebudowano wcześniejszy budynek, tworząc pierwszy pałac.
  Pałac przeszedł pewne zmiany za biskupa Jana Pawła Woronicza, który zamówił u malarza Michała Stachowicza cykl obrazów. Obrazy te, jak i pałac w swej pierwotnej postaci nie zachował się.
  W 1850 roku wybuchł wielki pożar, który niemal doszczętnie strawił budowlę. Został wyremontowany i w tym kształcie przetrwał do dnia dzisiejszego.
  Jednak odwiedzającym Kraków, jak i samym krakowianom Pałac Biskupów kojarzy się najczęściej ze św. Janem Pawłem II. W czasie trwania II Wojny Światowej w Pałacu mieściło się tajne seminarium duchowne. Wśród studentów był dwudziestoletni wówczas Karol Wojtyła. Profesorem i duchowym przywódcą seminarzystów był kardynał Adam Stefan Sapieha. 1 listopada 1946 roku w pałacowej kaplicy odbyła się uroczystość nadania kapłaństwa między innymi dla Karola Wojtyły.
  Pałac Biskupów stał się dla Karola Wojtyły miejscem zamieszkania w 1967, kiedy to został wybrany na kardynała. W Pałacu zamieszkiwał do 1978 roku, czyli do roku wyboru na Stolicę Piotrową. Już jako papież siedmiokrotnie odwiedzał Polskę, w tym zawsze Kraków. Mieszkał w Pałacu Biskupów. Na placu przed Pałacem gromadzili się wierni, do których przemawiał z okna nad portalem wejściowym - to właśnie słynne Okno Papieskie. Na tą pamiątkę dzisiaj w oknie wisi obraz przedstawiający papieża-Polaka.
  Na dziedzińcu Pałacu znajduje się pomnik Jana Pawła II. Jest to pierwszy jego pomnik. Autorem figury jest włoski rzeźbiarz Iole Sensi Crocci.

Ważniejsi biskupi i kardynałowie zamieszkujący Pałac Biskupów:

 • Jan Paweł Woronicz
 • Albin Dunajewski
 • Jan Puzyna
 • Adam Stefan Sapieha
 • Eugeniusz Baziak
 • Karol Wojtyła
 • Franciszek Macharski

PAŁAC
BISKUPÓW

 Zwróć uwagę:

 • Okno Papieskie
 • Pomnik św. Jana Pawła II
 • Tablica fund. Piotra Gembickiego
 • Obrazy z galerii biskupów
 • Kartony J.Matejki do K. Mariackiego
 • Kaplica z ołtarzem "Droga do świętości"

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT