OJCOWSKI PARK NARODOWY
  PUSTELNIA BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI
  Ukryte grodzisko, gdzieś z dala od głównych dróg tradycja wiąże z Henrykiem Brodatym. Książę ten, wg Jana Długosza, miał tutaj zbudować gród obronny zabezpieczający Kraków przed najeźdźcami podążającymi od strony Śląska. Czy jest to prawda, nie wiemy, część historyków skłania się do stwierdzenia, że Długosz miał tu na myśli nieistniejące już obwarowania na wzgórzu Kocica w pobliżu Pieskowej Skały.
   Pierwsze źródła, które jednoznacznie mówią o tym miejscu pochodzą z roku 1243, kiedy to książę krakowski Bolesław Wstydliwy, nadał swej siostrze Salomei miejscowość Skałę wraz z przynależnymi terenami. Salomea, po śmierci swego męża króla Halicza - Kolomana wstąpiła do zakonu klarysek w Zawichoście, a po otrzymaniu ziem w Małopolsce, przeniosła tutaj zakon klarysek. W tymże klasztorze zresztą zmarła w opinii świętości 17 listopada 1268, a jej szczątki przeniesiono rok później do kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie.
   Siostry klaryski nie pozostały w grodzisku długo. Czasy były niespokojne, Polska nękana najazdami tatarskimi. Chroniąc siostry przed najeźdźcami, w 1316 roku Władysław Łokietek sprowadził zakon do Krakowa ostatecznie w 1320 roku otrzymały kościół św. Andrzeja, w którym pozostają do dziś. W kolejnych wiekach pustelnia była niemal zapomniana. Dopiero w I poł. XVII w. krakowskie siostry Klaryski z ksieni Eufozyną Sieniawską wybudowały kaplicę, którą w roku 1642 biskup krakowski Mikołaj Oborski poświęcił nadając wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce Sebastian Piskorski jeszcze raz przebudował kościół istniejący do dziś. Do wykonania rzeźb zatrudniony został Kazimierz Kaliski. Ołtarz główny wykonany jest z czarnego marmuru dębnickiego oraz białgo. Flankowany jest on dwunastoma kolumnami, przez co sprawia wrażenie trójwymiarowości. W ołtarzu umieszczono obraz Franciszka Smuglewicza przedstawiająy Madonnę z Dzieciątkiem. Górny obraz w ołtarzu przedstawia 'Koronację Najświętszej Maryi Panny', mal. także przez Smuglewicza. Ołtarz zdobią dwie figury - Józefa z Dzieciątkiem (po lewej) oraz św. Sebastiana (po prawej). Figura św. Sebastiana nawiązuje do fundatora czyli Sebastiana Piskorskiego.
   Grodzisko, wraz z miastem Skałą jak i przyległymi wsiami, do XIX wieku było własnością panien.
  Do dzisiaj zachowana kaplica otoczona jest figurami postaci związanych z bł. Salomeą. Sa tutaj jej mąż Koloman, brat Bolesław Wstydliwy, żona Bolesława św. Kinga, św. Jadwiga Śląska oraz jej mąż Henryk Brodaty.
  Za kościołem znajdują się trzy sztuczne jaskinie będące zarazem kaplicami Maryi, św. Marii Magdaleny oraz św. Jana Chrzciciela. Przed kaplicami stoi słoń z obeliskiem na grzbiecie.
  Nieco poniżej znajduje się mały domek będący symboliczną samotnią bł. Salomei.
  Pustelnia bł. Salomei znajduje się na skraju Ojcowskiego Parku Narodowego i jest stosunkowo rzadko odwiedzanym zabytkiem. Zwiedzając Ojców czy Jurę Krakowsko-Częstochowską warto pofatygować się by zobaczyć to piękne założenie.

  Literatura:

  Partyka Józef, Ojcowski Park Narodowy, Warszawa 1979

  Zinkow Julian, Zespół jurajskich parków krajobrazowych. Ojcowski Park Narodowy, t.2, Warszawa 1990

  Stefaniak Piotr, Skała Najświętszej Maryi Panny sławna świętym życiem bł. Salomei Piastówny OSC (1211/12-1268), Kielce 2011

Jesteś tutaj: Strona główna>Małopolska>Ojcowski Park Narodowy> Pustelnia Bł.Salomei
WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
GRUPY PRACOWNICZE
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
os. Ogrodowe 18/23, 31-916 Kraków
tel. +48 885 616 358
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT