Strona główna >Zabytki Krakowa >Stare Miasto> Kościół bernardynów
KOŚCIÓŁ ŚW. BERNARDA ZE SIENY
KLASZTOR BERNARDYNÓW  Powstanie kościoła związane jest z fundacją biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego w roku 1453 oraz silnym poparciem króla Kazimierza Jagiellończyka. Założenie w Krakowie nowego odłamu zakonu reguły św. Franciszka z Asyżu tzw. ścisłej obserwancji zapoczątkowała wizyta w mieście Jana Kapistrana kaznodziei włoskiego (kanonizowanego w 1724). Jego płomienne przemówienia na płycie Rynku Głównego obok kościoła św. Wojciecha zaowocowały falą powołań. Budowę kościoła i klasztoru po śmierci Zbigniewa Oleśnickiego kontynuowali Jan Długosz oraz rycerz Hińcza z Rogowa. Świątynia pierwotnie gotycka ulegała wielu zniszczeniom podczas zawirowań wojennych (potop szwedzki), odbudowano ją w latach 1659-1680, uwzględniając bliskość Wawelu przez zaprojektowanie kopuły pogrążonej z latarnią. Dzięki takiemu rozwiązaniu kościół miał przetrwać bez zniszczeń ewentualy ostrzał prowadzony ze Wzgórza Wawelskiego.
  Do konwentu krakowskiego należało wielu wybitnych zakonników: św. Szymon z Lipnicy (beatyfikowany w roku 1685, kanonizowany przez Benedykta XVI), bł. Władysław z Gielniowa (beatyfikowany w roku 1750), Bernardyn z Żarnowca uznany iluminator i miniaturzysta rękopisów.
  Obecnie kościół reprezentuje styl barokowy, został zbudowany dzięki fundacji Zofii Ługowskiej i Stanisława Witowskiego. Wnętrze i wyposażenie datowanie jest na wiek XVIII, zachowało się kilka elementów wystroju z XVII wieku: ołtarz dedykowany św. Szymonowi z Lipnicy, figura Matki Boskiej Samotrzeć wykonana w warsztacie Wita Stwosza oraz obrazy bernardyńskiego malarza o. Franciszka Lekszyckiego "Ostatnia Wieczerza", "Pierwszy Upadek Pana Jezusa", "Ukrzyżowanie". Na fasadzie zachowane figury świętych Bernarda, Piotra z Alkantary, Szymona z Lipnicy, Antoniego Padewskiego, Franciszka, Jana Kapistrana. Na balkonie umieszczona została figura Matki Bożej Niepokalanej wykonanej przez Parysa Filippiego. Po II wojnie światowej odnowiono kaplicę św. Szymona z Lipnicy i ozdobiono ją witrażem projektu Józefa Mehoffera. Polichromia z połowy XX wieku przypisywana jest Wacławowi Taranczewskiemu. Z klasztorem OO. Bernardynów związany jest pierwszy w Krakowie druk, był to wydany w 1474 kalendarz (drukarz Kasper Straube). Ze względu na swe znaczenie jako domu macierzystego zakonu OO.Bernardynów w Polsce umieszczono tu Archiwum Prowincji i Centralną Bibliotekę Starodruków. Przy kościele i klasztorze działa silna wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarzy i tercjarek).

  Do kościoła i klasztoru przylega ogród, niedostępny dla zwiedzających.


  Literatura:

 • Jakubczyk Michał, Franciszkański Kraków. Przewodnik po miejscach franciszkańskich w Małopolsce, Kraków 2009

 •  Zwróć uwagę:

   • Figura Świętej Anny Samotrzeć (warsztat Wita Stwosza)
   • Konfesja św. Szymona z Lipnicy
   • Malowidło "Taniec ze Śmiercią"
   • Witraż Józefa Mehoffera

   Związani z kościołem:

   • św. Jan Kapistran
   • św. Szymon z Lipnicy
   • Parys Filippi
   • Zbigniew Oleśnicki
   • Franciszek Lekszycki
   • Józef Mehoffer
   • Wacław Taranczewski

  KOŚCIÓŁ
  BERNARDYNÓW
  WYCIECZKI SZKOLNE
  PIELGRZYMKI
  STRONA GŁÓWNA
  MUZEA KRAKOWA
  TEATRY KRAKOWA
  KONCERTY
  INNE ATRAKCJE
  IMPREZY CYKLICZNE
  NIEPEŁNOSPRAWNI
  TURYŚCI
  INDYWIDUALNI
  NOCNE ZWIEDZANIE
  Z 'SOWĄ'
  PRACOWNICY
  ZABYTKI KRAKOWA
  MAŁOPOLSKA
  KRAKOWIANIE
  KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
  TANIE NOCLEGI
  W KRAKOWIE

  PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
  tel. +48 885 616 358
  przewodnicykrakowscy@gmail.com
  WYCIECZKI
  CENNIK
  KONTAKT

  PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
  tel. +48 885 616 358
  przewodnicykrakowscy@gmail.com
  WYCIECZKI PO
  KRAKOWIE
  WYCIECZKI PO
  MAŁOPOLSCE
  CENNIK
  KONTAKT