Strona główna>Zabytki Krakowa>Stare Miasto> Collegium Broscianum
  COLLEGIUM BROSCIANUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO


                  1   >   2   >   3  

  Budynek dzisiejszego Collegium Broscianum na ul. Grodzkiej 52/54 należał od momentu swego powstania do 1773 do Zakonu Jezuitów.
  Towarzystwo Jezusowe, założone w 1534 roku przez Ignacego Loyolę, sprowadzone zostało do Polski w roku 1564 przez kardynała Stanisława Hozjusza. Pierwszym punktem na mapie wpływów jezuickich było Braniewo, gdzie trafiło sześciu braci na polecenie generała zakonu Jakuba Layneza. Kardynał Hozjusz przewidywał, iż jezuici będą nowoczesną bronią w walce z wpływami prądów reformacyjnych oraz nowoczesną odpowiedzią na propozycje pedagogiczne, przedkładane przez protestantów. W najstarszych placówkach jezuickich w Polsce - Braniewie, Pułtusku, Wilnie, Poznaniu, Jarosławiu, Połocku - bardzo szybko zakładane były szkoły przyklasztorne, dążące do rekatolizacji oraz pogłębienia świadomości wyznaniowej adeptów.
  Kraków stał się dla OO.Jezuitów miejscem szczególnym, to w stolicy próbowali ulokować nie tylko nowicjat, ale i dom profesów, planowali również założyć kolegium. Początkowo nie mieli poparcia biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, do czego przyczyniły się szerzone przez zgromadzenie postulaty ubóstwa Kościoła. Piotr Myszkowski "pleban całej Polski" krytycznie odniósł się do kaznodziejów. Działalność homiletyczną i katechetyczną doceniają jednak inni księża - proboszcz parafii św. Szczepana w Krakowie Tomasz Płaza zaprasza jezuitów do szkółki niedzielnej, oferuje im również kościół parafialny. OO. Jezuici otrzymują również kościół św. Barbary i tworzą przy nim dom profesów.
  Towarzystwo Jezusowe szuka możnych protektorów, nie udaje im się jednak przekonać do wysokich danin ani kasztelanowej czchowskiej Anny Komornickiej, ani uzyskać daleko posuniętych obietnic od króla Stefana Batorego. Zmiana na stolcu biskupim przynosi jezuitom nową nadzieję, spowiednikiem ks. bpa. Jerzego Radziwiłła jest ojciec Garcia Alabiano, co pomaga Towarzystwu osiągnąć swój cel - wyznaczenie działki budowlanej na ul. Grodzkiej (na której stał dwór Joachima Ocieskiego). Ksiądz biskup nie jest jednak w stanie sfinansować przedsięwzięcia, zarzuty czynione mu przez spowiednika (o. Alabiano podliczył skrupulatnie dochody na dobrach biskupich i zarzucił głowie krakowskiej diecezji marnotrawstwo) nie wywołały spodziewanego efektu. Biskup Radziwiłł zrzekł się tytułu sponsora generalnego, jezuici znaleźli jednak dla jego osoby godne zastępstwo - 17 października 1595 roku król Zygmunt III Waza zadeklarował swą pomoc w sfinansowaniu budowy kościoła i domu profesów. Konsekracja kościoła miała miejsce w dniu 8 lipca 1635 roku, chociaż pierwsze publiczne nabożeństwo w obecności króla, królowej i królewicza odbyło się już w roku 1608... c.d. 2

WYCIECZKI SZKOLNE
PIELGRZYMKI
STRONA GŁÓWNA
MUZEA KRAKOWA
TEATRY KRAKOWA
KONCERTY
INNE ATRAKCJE
IMPREZY CYKLICZNE
NIEPEŁNOSPRAWNI
TURYŚCI
INDYWIDUALNI
NOCNE ZWIEDZANIE
Z 'SOWĄ'
PRACOWNICY
ZABYTKI KRAKOWA
MAŁOPOLSKA
KRAKOWIANIE
KULTURA I HISTORIA KRAKOWA
TANIE NOCLEGI
W KRAKOWIE

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI
CENNIK
KONTAKT

PRZEWODNICY PO KRAKOWIE
tel. +48 885 616 358
przewodnicykrakowscy@gmail.com
WYCIECZKI PO
KRAKOWIE
WYCIECZKI PO
MAŁOPOLSCE
CENNIK
KONTAKT